Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

401-500

scrupulously   gondosan, aprólékosan, tüzetesen
shed szín, pajta
shelter védett hely, menedékhely
dampness  nedvesség, nyirkosság
service szerviz, szervizelés
socket spanner csőkulcs
torx-head spanner torx fejes csavarkulcs
screwdriver csavarhúzó
allen head screw imbuszcsavar
allen head screwdriver imbusz csavarhúzó
flat-headed laposfejű
metallic bristle brush fémsörtés kefe
airgun levegőpisztoly, festékszóró pisztoly, légpuska
inoffensive ártalmatlan
running-in period bejáratási idő
works üzem, gyár, mű, munkálatok
barometric barometrikus, légnyomási
spark-arrester szikrafogó
spark-arrester grid szikrafogó rács
silencer kipufogódob, hangtompító
stall leáll, lefullad
stop-screw ütközőcsavar
poor mix szegény keverék
rich mix dús keverék
arid száraz, hatástalan, érdektelen
scale salak, pikkely, vízkó
flute barázda
tension nut megfeszítő csavar
slacken meglazít, csökkent
snap-ring Seeger gyűrű
pliers fogó, laposfogó, harapófogó
pawl rögzítőkampó
eyelet fűzőkarika, fűzőszem
washer alátét
locking screw rögzítőcsavar
depot kocsiszín, pályaudvar (US)
extra filter  kiegészítő szűrő, extra szűrőt
permeability áteresztőképesség
incursion behatolás
strainer szűrő, rosta
suction strainer szívóoldali szűrő
fin ventillátorszárny
rubber stop gumiütköző
multigrip pliers multigrip szorító fogó
set ring beállító gyűrű
Key to symbols jelmagyarázat
gasket tömítés
sparkplug cap gyújtógyertyapipa
brush fire bozóttűz
soybean szójabab
grain gabona
oilseeds olajos magvak
rape  repce
livestock haszonállatok
shortening növény zsiradék
biodiesel biodízel
value chain értéklánc
crushing sajtolás
antitrust trösztellens
co-decision együttes döntés
high representative főképviselő
obesity  elhízás
waste landfill hulladéklerakó
nutrient profile tápérték profil
workshop műhelyfoglalkozás
assiduous szorgalmas, kitartó
business conduct üzletvitel
walk the talk hajtsuk is végre azt, amit mondunk
alertness  éberség
extravagant túlzó, költekező
incidental expenses váratlan kiadások
entertainment expenses vendéglátási kiadások, reprezentációs kiadások, szórakoztatási kiadások
nice prospect szép kilátás (táj)
probability of success sikerkilátások
nuclear magfizikai
tectonics tektonika
nucleus atommag
nucleosynthesis nukleoszintézis
fusion magfúzió
fission maghasadás
astrophysical asztrofizikai
universe, cosmos világegyetem
big bang ősrobbanás
tenet felfogás, nézet
primordial primordiális
particle physician részecskefizikus
boron bór
supernova szupernova
neutron capturing neutronbefogás
decay time bomlási idő
flux fluxus
celestial body égitest
blue algae kékmoszat
Mars Mars (bolygó)
crust of the earth földkéreg
atomic mass number tömegszám
atomic number rendszám
neutron multiplication neutronsokszorozás
velocity of ligth fénysebesség
magma magma

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal