Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi angol-magyar bingo szótár sorozat / English-Hungarian bingo dictionary series

501-600

inner core földmag
continental plates kontinentális lemezek
phoenix főnix
Altai Tien-san Altáj Tien-san
Asteroid Aszteroida
Asthenosphere asztenoszféra
insurance policy, insurance contract biztosítási szerződés
capacity, legal competence cselekvőképesség
insurer biztosító
obligee jogosított
motor assisted bicycle segédmotoros
powerboat motorcsónak
stroke volume, piston displacement lökettérfogat
top speed végsebesség
watercraft vízi jármű
indemnification kártérítés
pardon kegyelem
juvenile fiatalkorú
Criminal Code Büntető Törvénykönyv
tangibility kézzelfoghatóság
infraction procedure szabálysértési eljárás
legal protection jogvédelem
tort szerződésen kívüli károkozás
supra-national nemzetek feletti
causality relationship okozati összefüggés
right to defer court fees illeték-feljegyzési jog
right of way, access right szolgalmi jog
plot restructuring telekalakítás
facility, establishment létesítmény
sub-point alpont
node csomópont
street utca
road út
traffic relieving tehermentesítő
by-pass kerülő
contractor, implementor kivitelező
city development plan városrendezési terv
lot number helyrajzi szám
unbuilt kiépítetlen
level crossing szintbeli kereszteződés, útátjáró
production cost, development cost, procurement cost bekerülési költség
local government, municipality önkormányzat
building permit építési engedély
reclassify átsorol
headquarters, seat székhely
advance money előleg
product summary (gyógyszeripar), preceding document előirat
National Institute of Pharmacy Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)
marketing authorisation holder forgalmazási engedély jogosultja
sodium iodide nátriuim-jodid
therapeutic purpose terápiás cél
innocuousness ártalmatlanság
side-effect mellékhatás
medicine, pharmaceutical gyógyszer
efficacy

hatásosság, hatáserősség

packaging kiszerelés
packing unit kiszerelési egység
release of the pharmaceutical gyógyszer felszabadítása
active agent, active substance hatóanyag
rationale indokolás
coming into force jogerőre emelkedés
applicant kérelmező
justice administration fee igazságszolgáltatási díj
operative clause rendelkező rész
phial, vial üvegcse
summary of product characteristics alkalmazási előírat, alkalmazási előírás
blood product, blood preparation vérkészítmény
additive segédanyag
indication javallat
thyroid gland pajzsmirigy
radioiodine radiojód
hyperthyreosis hyperthyreosis (pajzsmirigy túlműködése)
goitre, struma, goiter golyva
papillary papilláris
follicular follikuláris
carcinoma karcinóma
metastatic metasztatikus
thyroid pajzsmiriggyel kapcsolatos
clinician klinikus
iodine uptake jódfelvétel
unifocal unifokális
autonomy autonómia, funkcionális önállóság
disseminated disszeminált
target organ célszerv
Graves-Basedow-disease Graves-Basedow-kór
adenoma adenoma
medicinal treatment gyógyszeres kezelés
euthyreoid status euthyreoid állapot
dosimetry dozimetria
sodium-pertechnetate nátrium-pertechnetát
ablation abláció
metastasis metasztázis
tissue szövet 
subtotal removal szubtotális eltávolítás
juvenile serdülő
empty stomach éhgyomor
swallow lenyel
mushy meal pépes étel
clockwise az óramutató forgásának irányába
ampulla, vial ampulla

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal