Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

901-1000

running track folyópálya
traffic management office forgalmi iroda
traffic contact keeper forgalmi összekötő
first registration (commissioning to traffic) forgalomba helyezés
commissioining to traffic forgalombahelyezés
traffic technology forgalomtechnika
traffic diversion forgalomterelés
rotating blade forgókéses
turning blade forgólapos
main security unit főbiztosító
Land Offices Földhivatalok
earthwork construction földmű
geological media földtani közeg
Main Summary Sheet Főösszesítő
often used circuits frekventált áramkörök
jointing fúgázás
running futó
running and guiding surface futó és vezető felület
forwarders fuvarozók
suspenders függesztök
gabion basket gabion kosár
gabion weight supporting wall gabion súlytámfallal
general plan genplán
machine chain technology gépláncos technológia
tortuosity görbeség
manufactured product gyártmány
pea gravel gyöngykavics
collecting rail gyűjtővezeték
noise absorbing hangelnyelés
noise reducing hanggátló
loudening hangosítás
quotient hányados
taking into use documentation használatbavételi dokumentáció
operation manual használati kézikönyv
utility pipe haszoncső
site drawing helyszínrajz
plot drawing helyszínrajz
belt fitting hevederes illesztés
gap-free track hézagnélküli vágány
façade homloklap
façade plate homloklap
zinc coated horgonyzott
longitudinal section hossz-szelvény
longitudinal holding strand cable hossztartósodrony
stress igénybevétel
industrial sidetrack iparvágányok
arch reserve ívpótlék
sidewalk járda
walkway járda
signal posting jelfeladás
signalling units jelző
cable pits kábelaknák
cable conduits kábelelvezetés
cable conduits kábelelvezetés
cable replacement kábelkiváltás
cable routes kábelnyomvonalak
cable yard kábelrendező
cable cabinets kábelszekrények
switch yards kapcsolókert
switching units kapcsolószerek
gravel bed keeper kavicságy fogó
frame position holding beam keretállás gerenda
frame position supporter keretállás tartó
frame structures keretállások
bybass direction service kerülő irányú kiszolgálás
operator kezelő
manager kezelő
branching off kiágazó
building out kiépít
running out lines kifutó vezeték
gradually levelled kifuttat
pittings kipattogzások
dusting kiporzás
outgoing supply kitáplálás
turnout kitér
bypass kitér
turnout connection kitérő kapcsolat
banking engine kitoló vagy előfogatgép
banking locomotive kitoló vagy előfogatgép
marking out kitűzés
replacing kiváltás
replacement kiváltás
implementor kivitelező
exclusion kizárás
exclosure kizárás
paving block kockakő
coach position kocsi állás
car position kocsi állás
dredging kotrás
dredging refuse kotrási meddő anyag
stone heap kőrakat
public utility channels közcsatorna
stone spreading kőszórás
stone spreading kőszórás
assembly desk kötőpad
assembly premise kötőtelep
interim pieces közbensők
middle block középblokkos
public hearing közmeghallgatás
public utility general plans közmügenplán

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal