Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1001-1100

public utility replacement közműkiváltás
joint frame structure közös keretállás
public road track közúti pálya
outside rail piece külső sínszál
footing panels lábazati panelek
anchoring leerősítés
fastening leerősítés
platform roofs lefedés
steel drains lefolyók
grinding leköszörülés
fastening lekötés
disconnecting lekötés
breathing lélegeztetés
plate umbrella lemezernyő
plate bridge lemezhíd
deposit site lerakó
sprayed concrete lőtt beton
height route path magassági vonalvezetés
gyufagyári match factory
rubbish material meddő anyag
basin meder
stop megállóhely
railway stop megállóhely
dismounting megbontás
disconnecting megbontás
undetachable megbontathatatlan
Client Megrendelő
bent megtörik
as-made documents megvalósulási dokumentumok
sidetracks mellékvágány
deep construction works mélyépítési munkák
timetables menetrendek
first aid box mentődoboz
stiffening beams merevítő tartók
locomotive trips mozdonymenetek
contact lines munkavezeték
gravel murva
construction object műtárgy
routes through construction objects műtárgyakon való átvezetések
four concept négyfogalmi
open water keeping nyílt víztartás
open line  nyíltvonal
gradual levelling of gauge extension nyombővités kifuttatása
track gauge nyomtávolság
route nyomvonal
official document okirat
sideway slope oldalesés
side loading site oldalrakodó
side distances oldaltávolság
column holding base oszlopkehely
column transformer oszloptranszformátor
independently mounted önállóan szerelve
bus rail összekötő sín
cast iron öv
shouldering padka
stick profile steel barrier rail pálcás idomacél korlát
track plan pályaterv
parking facility parkoló
even end páros vég
flakiness pelyhesség
boundary conditions peremfeltételek
platform peron
landing pihenő
rest space pihenő
station platform plató
pounded porítani
auxiliarily loading pótterhes
centrifuged sand filled, glass fibre reinforced plastic pipes pörgetett homoktöltésű, üvegszálerősítésű műanyag csövek
test block próbatest
provisory unit provizórium
lattice beam rácsos gerenda
glued embedment ragasztott ágyazat
glued bindings ragasztott kötések
commanding device rendelkező készülék
proper rendeltetésszerű
according to the designed purpose rendeltetésszerű
arrangement plan rendezési terv
settled condition rendezett állapot
proper condition rendezett állapot
standard rendszeresített
standardised rendszeresített
slittings réselések
slit width résszélesség
sieves rosta
sieving residue rostamaradék
rust-prevention rozsdátalanítás
rod structure rudazat
dross salak
flat foundation síkalapozás
preventing slipperiness síktalanítás
plane distortion síktorzulás
levelling rolling simítóhengerlés
footing of the rail sín talpa
rail slope síndőlés
rail distribution sínkiosztás
rail crown sínkorona
rail piece sínszál
rail footing síntalp
stranded cables sodronykötél
multi-angle-points sokszögpontok

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal