Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1101-1200

terminal block sorkapocs
barrier equipment sorompóberendezés
dark operation sötétüzem
static disc measurement statikus tárcsás mérés
static plans statikus tervek
chute surrantó
sinking cabinet süllyesztőszekrény
cleavage szakadás
specialised branch szakág
sections szakaszolás
section switches szakaszolók
tensile strength szakítószilárdság
belt curbs szalag kerékvető
band barrier szalagkorlát
crash barrier szalagkorlát
wing-walls szárnyfalak
steel purlins szelemen
granular materials szemcsés anyagok
inappropriate granular distribution szemeloszlás
local passenger train személyvonat
Conditions of the Contract Szerződés Feltételei
desiccating unit szikkasztó
level railway crossing szintbeni vasúti átjáró
powder painted szinterezett
levelling szintezés
draining unit szivárgó
water draining system szivárgó rendszer
drainage water szivárgó víz
draining pipe szivárgócső
seeping blanket szivárgópaplan
draining body szivárgótest
clamping szorítás
angle supporting wall szögtámfalak
narrowing  szűkítő
soil nailing talajszegezés
soil water sinking talajvízszint súllyesztés
footed talpas
tooted angled supporting walls talpas szögtámfal
support insulation támszigetelő
disc measurements tárcsás mérés
providing reserve backup tartalék alátámasztás
supporting inserts  tartóbetétes
holding strand cables tartósodrony
telecommunication fittings room távközlési szerelvény szoba
trough bridge teknőhíd
built in like a housing estate telepszerű beépítésű
full traffic exclosure teljes kizárás
barrier line/section terelővonal vonal/köz
space monitoring cameras térfigyelő kamerák
headway térköz
section connection fittings térközcsatlakoztatás szerelvényei
space indicators térközjelzők
natural stone terméskő
soil removed termelt talaj
soil existing termett talaj
cultivation soil termőtalaj
terrain level térszint
designer supervision tervezői művezetés
space lighting térvilágítás
roof drains tetőösszefolyók
type típus
encapsulated tokozott
shunting locomotive tolatómozdony
embankment töltés
block scheme tömbvázlat
compression tömörítés
bending points töréspontok
main cables törzskábel
stock-rails tősín
overreaches túlnyúlik
mirror tükör
mirror forming tükörképzési
fire-tap tűzcsap
re-roughening újrapattintás
passenger waiting halls utasvárók
road crossings útátjárók
road track útpálya
structure gauge űrszelvény
striking beam ütköző gerenda
failsafe üzembiztos
service building üzemi épület
operation swithes üzemi kapcsolók
operation circumstances üzemi körülmények
operation trials üzemi próbák
service road üzemi út
track cross connections vágány átkötés
temporarily moved track vágányelhúzás
track choking transformer vágányfojtó-transzformátorok
crossing of the tracks vágányok áthajtása
track axes distance vágánytengely távolság
track closure vágányzár
cutting drawings vágatrajz
response insulations válasz szigetelők
Contractor Vállalkozó
point setting device váltóállító készülék
point heating váltófűtés
point drive gear váltóhajtómű
trough sleeper vályúalj
iron piece vas
ironing vasalás

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal