Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1501-1600

compliance checking megfelelőség ellenőrzése
compliant előírásoknak megfelelő, szabvány szerinti
component  alkotó elem
comprehensive mindenre kiterjedő
Compromise  nyilvánosságra kerülése (pl titkos kulcs) 
computer based documentation  elektronikus dokumentáció 
conceptual design  Fogalmi szintű terv 
Conceptually  fogalmi szinten 
Concern aggály
condensed tömör
confidentality Bizalmasság
configuration baseline alapkonfiguráció
configuration data management  konfiguráció adatainak kezelése 
confirm megerősít
congruent összhangban álló
connectivity összeköttetés
consensus közösen elfogadott vélemény
considerations szempontok 
consistent  önellentmondásmentes 
Console log  konzol napló
constant állandó
context szövegösszefüggés
Contingency planning Rendkívüli eseményekre felkészülés
contingency test rendkívüli helyzet kezelési teszt
Continous service folyamatos szolgáltatás
contractually negotiated liabilities szerződésben kikötött kötelezettségek
control  kontroll
control-based kontroll alapú
control exception kontrollok sérülése
control framework kontroll keretrendszer
control issues kontrollal kapcsolatos kérdések
Control loop  kontroll ciklus
control measures kontroll intézkedések
Control Model kontroll modell
Control Objectives Kontroll célkitűzések
Control Observations Kontroll megállapítások
control practices kontroll eljárások
control provisions kontroll előírások
control requirement Kontroll követelmény
control statement Kontroll norma
Control totals  ellenőrző összegek
Convert site telephely átállítása
Corporate asset  vállalati vagyon
Corporate data model  vállalati adatmodell 
corporate resource  vállalati erőforrás 
corrective helyreigazító
corroborative evidence megerősítő bizonyíték
Corruption of data  adatok károsodása
cost-accounting költségkönyvelés
cost benefit analysis költség haszon elemzés
Cost management  Költség gazdálkodás 
Cost monitoring  költségek figyelemmel kísérése
cost performance költségvetési terv teljesítése
cost/performance ratios  költség / teljesítmény értékarány 
cost-effective  gazdaságos 
costing költségtervezés
covenant szerződés
Critical Success Factor kritikus sikertényező (KST)
critical létfontosságú
criticality kritikus jelentőség
Cultivate gondoz
Curricula tematika (tantárgy)
Custodian of data adatfeldolgozó
custody  felügyelet
customer Ügyfél
Customer (BSC) Vevői Nézőpont (kiegyensúlyozott stratégia mutatószámrendszer)
Cut-off points (operations)  leállítási pontok (rendszer üzemeltetésben) 
cyber threats  kibertérből származó fenyegetések 
cyberspace  Kibertér 
damage megrongálódás
dashboard műszerfal
data base repository adatszótár
data classification schema Adatosztályozási séma
data dictionary adatszótár
data ownership adat-tulajdonlás
Data ownership policy adatgazdákra vonatkozó szabályozások 
data redundancy adatredundancia
data validation adat helyesség (tartalmi) ellenőrzése 
data verification adat helyesség (formai) ellenőrzése
decision support systems  döntés támogató rendszerek 
Defects of data adathibák
deficiency hiányosság
Defined szabályozott
defined process szabályozott folyamat
degree mérték
delineate felvázol
Deliverables (projekt) termékek
delivery szolgáltatás nyújtása
denial of service attack túlterheléses támadás
depict leír
deploy handrendbe állít
describe ismertet
Design (system, software)  (rendszer / szoftver) terv
design specification (application, sw acquisition development) szoftver specifikáció
Detection method  feltárási (audit), észlelési (biztonság) módszer
Detection risk feltárási kockázat (audit), észlelési kockázat (biztonság)
deviation (from) jelentős eltérés (vmitől)
direction útmutatás
Disaster recovery plan  Katasztrófa utáni helyreállítási terv 
discharge felment

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal