Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1601-1700

discipline szakterület
disciplined fegyelmezett
disclaimer Felelősséghárítás
disclosure közzététel
discrepancy különbözőség
discretionary authority  saját belátására bízott döntési jog (kijelölt vezető)
dispatch megoldásra átad (feladatot)
dispose megszabadul
disruption  üzemzavar
distraction figyelemelterelés
distribution (szoftver) terítés
divestiture jogfosztás
domain szakterület
dos and dont engedélyezettt és tiltott dolgok
DRP katasztrófa-helyreállítási terv
drive ösztönöz
driver hajtóerő, ösztönző tényező
due diligence  elvárható gondosság
Due professional care  elvárható szakmai gondosság 
effective  eredményes 
effectively  eredményesen
effectiveness eredményesség 
efficacy eredményesség 
efficiency hatékonyság 
Efficient  hatékony
effort erőfeszités
electronic business Elektronikus üzletvitel 
Electronic commerce Elektronikus kereskedelem 
Electronic signature and certification  elektronikus aláírás és tanúsítvány
eligibility jogosultság
embezzlement hűtlen kezelés
Emergency Changes  Rendkívüli változtatások
emergency situations  rendkívüli helyzet
empowerment  felhatalmazás
Enabler(s) (a lehetőségek kihasználását) lehetővé tevő tényezők
encryption  titkosítás
end-to-end teljes körű, átfogó
Enforced (process) betartatott (folyamat)
engagement kötelezettségvállalás
Enhancement of process  folyamat továbbfejlesztése
ensure biztosít
entity entitás
environment  környezet
equitable méltányos
error-prone meghibásodásra hajlamos
Escalation procedures  Eszkalációs eljárások
escrow agreement letéti szerződés 
essential nélkülözhetetlen
Established methodology elfogadott módszertan
evaluation kiértékelés
ex-ante előzetes
excellence  kiválóság
Exception  kivétel, rendkívüli esemény
exception analysis  rendkívüli események elemzése 
Exception handling  rendkívüli események kezelése
exception reports  rendkívüli eseményekről történő jelentés 
executive felső vezető/vezetés
Executive Summary Vezetői összefoglaló
exercise responsibility eleget tesz a kötelezettségeknek
exhaustive kimerítő (jellegű) pl felsorolás
expedient  célszerű
expertise szaktudás
exptected error-rate várható hibaarány
ex-post utólagos
exposure veszélyeztetettség
extent of breaches of continuous service  A folyamatos szolgáltatásban bekövetkezett üzemszünet kiterjedése 
facilitated assessment kidolgozott értékelési eljárás
facilities létesítmények (az összes IT erőforrásnál)
Facilities management létesítmény gazdálkodás
facility environmental control létesítmények / berendezések környezet felügyeleti eljárásai (pl. térfigyelő rendszerek)
Failure meghibásodás
fairness korrektség
fallback visszatérés
Feedback  visszacsatolás 
fiduciary (adj ) pénzügyi megbízhatóság (A vagyon, a vállalati eszközök (jog szerinti) hű kezelése)
field work helyszíni ellenőrzés (audit munkánál)
file állomány, fájl
Financial (BSC) Pénzügyi Nézőpont
Findings  megállapítások
Finger pointing Egymásra mutogatás (egymás vádolása)
fire alarm  tűzjelző
focus koncentrál
follower követő (stratégia)
follow-up activities  Utómunkálatok (projektirányításban, minőségbiztosításban) 
Framework Keretrendszer
fraud csalás
full disclosure teljességi nyilatkozat
Full life-cycle project methodology  Teljes rendszerfejlesztési-életciklusra vonatkozó projektmenedzsment módszertan 
functional működő
Function points  Funkció pontok (alkalmazási rendszerek méretének mérésére) 
Gap Eltérés (pl érettség vizsgálat), különbség
Gap analysis Eltérésvizsgálat
generally applicable általános érvényű
Global approach  Általános megközelítés 
going concern concept működés folytonossága elv
go-live éles indulás
good practice bevált gyakorlat
governance irányítás
granularity finomság, részletesség
Guidelines  Útmutató 

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal