Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2301-2400

boiling water lobogó víz
silky skin selymes bőr
dermatologist bőrgyógyász
retarded foaming fékezett habzás
superpower szuperhatalom
production plant gyártómű
lighting roof világítótető
grinding powder csiszolópor
grinding dust csiszolópor, csiszolás eredményeképpen képződött por
sand blasting homokfúvás
pulling chain vonólánc
driving chain meghajtólánc
airtight légmentes
dust removal pormentesítés
sprocket csillagkerék
truss feszítőmű
anti-fall devices zuhanásgátló eszközök
speed limiter sebességhatároló
fitting szerelés
additional cost többletköltség
lottery games nyereményjátékok
workplace munkahely
civics állampolgári ismeretek
knowledge of human characters emberismeret
philosophy filozófia
societal knowledge társadalomismeret
absence justified igazolt hiányzás
absence unjustified igazolatlan hiányzás
principal iskolaigazgató
class master osztályfőnök
nake-up exam javítóvizsga
examinee vizsgázó
examination committee vizsgabiztotság
intermeidate level maturity exam középszintű érettségi vizsga
advanced level maturity exam emelt szintű érettségi vizsga
tabular form táblázatos formában
corner sarokbaszorít
page-setting tördelés
publisher kiadó
throughout the country országszerte
nation-wide országszerte
volunteer önkéntes
diver búvár
dustbin szemétláda
pyromania pirománia
incinerator hulladékégető
schematic vázlatrajz
study trail tanösvény
circumvent megkerül
elevator shaft liftakna
hosting structure fogadó szerkezet
geodetic survey geodéziai felmérés
concreting betonoz
activist aktivista
notified body akkreditált testület
approximation of laws jogközelítés
priority sector súlyponti ágazat
liturgy liturgia
flea market bolhapiac
comeback visszatérés
house arrest házi őrizet
accounting számvitel, elszámolás
asset eszköz
fixed asset tárgyi eszköz
load bearing teherhordó
doors and windows nyilászáró szerkezetek
feature phone egyszerű mobil telefon
smart phone intelligens mobil telefon
sign up feliratkozik
refugee menekült
autistic autista
tycoon iparmágnás
specialist szakértő, szakorvos
expert szakértő
bishop püspök
alleged victim állítólagos áldozat
betray elárul
corruption korrupció
allegation állítás
false allegation valótlan állítás
teaching tan
accuse megvádol
teeter ingadozik
overturn megbuktat
shipper szállíttató
sitemap honlaptérkép
jackal sakál
bearing csapágy
world clock világóra
dominant domináló
overshadow beárnyékol
remote controller távirányító
unscheduled nem tervezett
perjury hamis eskű
after all végső soron
prosecutor ügyész
burden of proof bizonyítási kötelezettség
martiall arts harci művészetek
defence védelem
trial per, bírósági tárgyalás

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal