Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2401-2500

testify tanúskodiik
testimony  tanúvallomás
jury bíróság, esküdtszék
courthouse bíróság
mandate mandátum
legacy örökség
confession beismerés
teargas könnygáz
back story háttérsztori
marble márvány
ceremonial guard díszőrség
around here errefele
wlaking odwn the street az utcán sétálgatva
thanks for watching köszönjük, hogy néznek minket
breaking news breaking news, vezető hírek, friss hírek
judge bíró
verdic  ítélet
upscale  előkelő
credibility szavahihetőség
ethically etikailag
embarrassment szégyenkezés
investigation nyomozás
release szabadon bocsát, kiad, kiold
election választás
election day választás napja
bumpy road hepehupás út
jail sentence börtönbüntetés
prme miniszter miniszterelnök
analyst elemző
deadly violence halálos erőszak
right after  rögtön azt követően
peaceful békés
cleanup kitisztulás
scene helyszín
rainfall felhőszakadás, esőzés, esőmennyiség
royal couple királyi pár
prince herceg
fashion divat
pinpoint kiemel
this summer idén nyáron
relaxation pihenés
culture kultúra
shelling bombázás
uncertain times bizonytalan idők
beyond borders a határokon túl
walk away elsétál
world class világszínvonalú
black tea fekete tea
beverage ital
harbour kikötő
across Afrika Afrika szerte
broker bróker
market price piaci ár
auction aukció
acceptibility elfogadhatóság
tea cup teáscsésze
drought szárazság
draught huzat
panda panda
frontline frontvonal
around the world világszerte
upfront cost upfront cost, indításhoz szükséges költség
accessible hozzáférhető
human resource emberi erőforrás, személyzeti
urban area vidéki terület
global brand világmárka
self-sustaining önnfenntartó
opportunity lehetőség
wresting birkozás
push the boundaries kitolni a határokat
top story főhír
flotilla kis hajóraj
international stage nemzetközi porond
military installation katonai létesítmény
handful maroknyi
trafficker kereskedő, emberkereskedő
exploit kiaknáz
keep an eye on szem előtt tartani
highschool középisköla
radical radikális
franatic eszeveszett, frenetikkus
gamble szerencsejáték
breathtaking lélegzetelállító
ruling party uralkodó párt
life changing experience életmegváltoztató élmény
mentally szellemileg
radio station rádióállomás
strange furcsa
constitution alkotmány
for years to come az elkövetkező években
raise a child gyermeket nevel
sweeping elsöprő
transparency átláthatóság
kidnapping emberrablás
well paid jól fizetett
police academy rendőrakadémia
shame szégyen
protest tiltakoás
confrontation konfrontáció, szembesítés
reliability megbízhatóság

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal