Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2501-2600

victim áldozat
common history közös történelem
archeological site régészeti terep, régészeti lelőhely
settlement település
jaw állkapocs
rewrite átír
rewrite the history átírja a történelmet
stumble belebotlik
champion bajnok
victory győzelem
slavery rabszolgaság
surviver túlélő
psychology lélektan, pszichológia
step back visszalép
Middle East Közel-Kelet (régen Közép Kelet)
drop the charges elejteni a vádakat
trouble gond
bail óvadék
admit elismeri
discrepancy eltérés
supervisor felügyelő
complaint panasz
district attorney (DA) államügyész (US)
assault támadás
spotlight reflektorfény
outrage gyalázat
uprising felkelés
revolution forradalom
unmoved szenvtelen
blockade blokád
diplomacy diplomácia
defence force védelmi erők
princess hercegnő
couple pár
steep hill meredek domb
gushing of wind szélroham
stepping uyp the efforts fokozni az erőfeszítéseket
human trafficking emberkereskedelem
flourishing virágzik
dust off leporol
challenging issue kihívást jelentő kérdés
put in place helyére tesz
freedom fight szabadságharc
hotline forródrót
law enforcement rendfenntartó
fearful félelemmel teli, félelmetes
president elnök
abandon felad
abandon elhagy
raid razzia
rooster kakas
woodpecker harkály
inspire lelkesít
eliminate kiiktat
finals döntő mérkőzések
semi-finals elődöntők
final  döntő mérkőzés
overtake megelőz
lifetime goal életcél
tense feszült
head to head fej-fej mellett
passion lelkesedés, hobbi, szenvedély
prospect kilátás
athlete atléta
expectation elvárás
arrogance arrogancia
demography demográfia
olympic sport olimpiai sportág
tournament torna
season szezon
course record pálya rekord
meantime időközben
knock-out kiütés
cup kupa
benefactor jótevő
trendy divatos, menő
poster poszter
grievance sérelem
soul lélek
solitude magányosság
loneliness magányosság
appreciation megbecsülés
emotionally érzelmileg
disaster katasztrófa
dramatically drasztikusan
unbearable kibírhatatlan
infected fertőzött
sickness betegség
illness betegség
disease betegség
darkness sötétség
war háború
documentary ismeretterjesztő film
debated vitatott
early days első napokban
guilty bűnös
stigmatize megbélyegez
constructive konstruktív
beggar koldus
sorrow sajnálat

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal