Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2601-2700

how dare you... hogy mered…
conception fogantatás
precaution óvintézkedés
defeat legyőz, kudarc
voice hang (beszéd)
sound hang
airways légitársaság
consumer fogyasztó
innocent ártatlan
stolen ellopott
roadside útmenti
ambush lesből rajtaüt
insight bepillantás
massai maszáj
high-end csúcsminőségű, high end
wonder csodálkozik
wander vándorol
destination rendeltetés
wanderer vándor
gpld medallist aranyérmes
commonwealht államközösség
coach edző
discover felfedez
world champion világbajnok
bark kéreg
bark ugat
deaf süket
conquerer hódító
airline légitársaság
educate oktat
retial kiskereskedelem
interest rate kamatláb
expand kibővít
vehicle jármű
nickname becenév
cocoa kakaó
bean bab
slash per (jel)
journalist újságíró
web page weboldal
due diligence kellő gondosság
due diligence survey átvilágítás
assessment felmérés
host házigazda
fortunate szerencsés
finalist döntős
award díj
prize díj
unintentionally nem szándékosan
fortune szerencse
agenda napirend
malicious rosszindulatú
federal szövetségi
venue helyszín
youngest legfitatalabb
hangout lakhely (US)
pray imádkozik
prey préda
deuce egyenlő (teniszben)
palace palota
castle kastály
renovate renovál
deface elcsúfít
demarcation határvonal
airport repülőtér
harbour kikötő
dock kirakodóhely
lift the house arrest megszünteti a házi őrizetet
country on the move mozgásban levő ország
street light utcai világítás
behead lefejez
help out kisegít
hate gyűlöl
stupid buta
foolish butus
enough elég
niece unikahúg
go shopping bevásárolni menni
breaking the rules megszegni a szabályokat
perfectly tökéletesen
to be wrong tévedni
fright rettegés
tiny icipici
selfish önző
falling to pieces szétesik
pretend tettet
sort out errendez
dead halott
corpse holttest
beautiful gyönyörű
wedding esküvő
glossary szószedet
vocabulary szókincs
dictionary szótár
library könyvtár
divorce válás
not any more most már nem
happiness boldogság
entirely teljesen, teljes mértékben
reaction reakció

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal