Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2701-2800

blaming okol
left-hander balkezes
right-hander jobbkezes
feat bravúr
tough nehéz
ranking ranglista
trophy trófea
title page címlap
title match címmérkőzés
showdown leszámolás
achievement teljesítmény
proclaim kijelent
pronouce kijelent
update aktualizálás, naprakész állapotba hoz
nation nemzet
battleground csatatér
cycling kerékpározás
stage színpad
Alps Alpok
recuperate regenerálódk
battle csata
controversy vita
allowance engedmény
anti-doping doppingellenes
cheat csaló
slowly, but surely lassan, de biztosan
seashore tengerpart
chose kiválaszt
select kiválaszt
destiny végzet
fate sors
campaign kampány
goal-keeper kapus
equalizer kiegyenlítő
cop zsaru
friendship barátság
recently közelmúltban
truly igazán
what is at stake mi a tét
ultimate végső
rebels lázadók
fan rajongó
quarter final negyeddöntő
long-lasting tartós
astounding elképesztő
timeframe időkeret
obviously nyilvánvalóan
demonstrate bemutat
nationality állampolgárság
reality realitás
highlight fő hírek
town kisváros
city város
metropolisz főváros, metropolis
minibus minibusz
repeatedly ismételten
top of the hour a következő óra kezdetekor
reward jutalom
spider pók
snake kígyó
frog béka
guess sejtés
argue érvel
argument érvelés
delighted jókedvű
song dal
exception that proves the rule kivétel, ami erősíti a szabályt
examplary példaértékű
invasion invázió
respect tisztelet
musician zenész
theatre színház
theatrical szinpadiasan
live event élő esemény
snobbish sznob
background háttér
idol bálvány
musical zenés vígjáték
sing éneklés
sign aláír
diary napló
dairy tejüzem
hearty welcome szivélyes üdvözlés
camp tábor
hopeless reménytelen
check point ellenőrző pont
cease-fire fegyverszünet
rip off rablás
finger ujj
start off elindul
specifically konkrétan
anniversary évforduló
extraordinary rendkívüli
unfortunately sajnálatos módon
melody melódia
career karrier
after a while egy idő után
ordinary szokásos
crazy dilis
mad őrült

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal