Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2801-2900

forthwith haladéktalanul
without delay késedelem nélkül
immediately azonnal
love triangle szerelmi háromszög
Moses Mózes
dreadful félelmetes, borzalmas
frightening ijesztő
superb remek
performance  előadás
lotion (gyógy, illetve kozmetikai hatású) folyadék
farming földművelés
bet fogadás
revive újra divatba hoz
genius zseni
retirement nyugdíjba menés
tweet csiripelés
beep csipogás (gépi)
second rate másodosztályú
tonight ma éjjel
today evening ma este
angle szempont
angle horgászni
angle szög
knight lovag
incredible hihetetlen
explode felrobban
angel angyal
bombard bombáz
revenge bosszú
reserved visszafogott
pain fájdalom
old friends régi barátok
territory terület
charity jótékonyság
weakest leggyengébb
weakest link leggyengébb láncszem
holidaymakers nyaralók
really tényleg
roommate szobatárs
writer író
once egyszer
once for all egyszer s minkendorra
strongest link legerősebb lácszem
round kerek
round 1 első menet
entitled jogosult
for whom the bell tolls akiért a harang szól
entitled ami azt a címet viseli, hogy
flag zászló
native bennszülött
dictator diktátor
unusual szokatlan
physical feature fizikai jellemző, fizikai jellemvonás, külső jellemző
times up az idő lejárt
burning ambition égető ambíció
correct korrekt
cat macska
twin iker
bible biblia
historic történelmi
talk show talkshow
reveal felfed
rumour szóbeszéd
gossip pletyka
invisible man láthatatlan ember
Pacific Ocean Csendes-óceán
chess sakk
ragtime  ragtime (a mai dzsessz egyik amerikai elődje)
blues blues (a mai dzsessz másik amerikai elődje)
governor kormányzó
general tábornok
organic szerves
inorganic szervetlen
aquisition megszerzés
buying up felvásárol
last name vezetéknév
surname vezetéknév
term kifejezés
pound font
ecstatic elragadtatott
witness tanú
bless áldás
strengthen megerősít
devoted
suppose feltételez
commit elkötelez, elkövet
separate elválaszt
contemplation kontempláció, merengés
drunkard iszákos
pigtail copf
liar hazug
precautionary óvatossági
cough köhög
goodness jóság
conductor karmester
conductor kalauz
panicking fejvesztés
surprise meglepetés
panic pánik
to be on the safe side a biztonság kedvéért

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal