Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok



     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2901-3000

hate gyűlöl
unique egyedülálló
calm nyugodt
worse rosszabb
pardon bocs
persuade meggyőz
bloody véres
postpone elhalaszt
emergency vészhelyzet
responsibility felelősség
liability felelősség
advancement előrelépés
evacuate kiürít
life sentence életfogytiglani ítélet
sentence ítélet
sentence mondat
surgery műtő, sebészet
fireman tűzoltó
honest őszinte
obstacle akadály
reassure megnyugtat
none of your concerns nem a te dolgod
fame hírnév
all the time mindig, állandóan
always mindig
different más
miscellaneous egyéb
often gyakran
okay?  ok?
excuse me bocsánat, bocs
consultant tanácsadó
important fontos
no excuse nincs bocsánat
illegal illegális
pesticide rovarirtó szer
statistically statisztikailag
I will be in touch with you tartani fogom a kapcsolatot veled
too short túl rövid
private conversation magánbeszélgetés
nothing semmi
operatoin műtét
intervention beavatkozás
sometimes néha
easier könnyebb
social services szociális szolgáltatások
benefit juttatás
editor szerkesztő
sleepwalker holdkóros
dream álom
starlight csillagfény
careful óvatos
no comment nincs mit hozzáfűzni
forever örökké
ridiculous nevetséges
die of natural causes természetes halál
report jelentés
lawyer ügyvéd
advocate szószóló
silence csend
mess felfordulás
delicate érzékeny
continue folytat
supporter támogató
leave szabadság (munkahelyi)
go on leave szabadságra megy
apologize bocsánatot kér
teamwork csapatmunka
too expensive túl drága
this morning ma reggel
happen történik
perhaps talán
I will catch up with you utolérlek
zero tolerance nulla tolerancia
think it through átgondolni
patient beteg
X-ray röntgen
progress  előrehaladás
procedure eljárás
process folyamat
something valami
leave elmegy
kiss csók
be under pressure  nyomás alatt van
honestly őszintén
tune dallam
indicate jelez
invite meghív
waiting room váróterem
medication gyógyszerelés
break szünet
listen figyelj
monitor monitoroz
glad boldog
cladding páncélzat
be seated üljenek le
this afternoon ma délután
linear lineáris
again ismét
possibility lehetőség
slight delay kis késés

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 





 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal