Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3101-3200

missing hiányzó
garrison helyőrség
more than ever jobban, mint valaha
nice csinos
shrine szentély
genocide népírtás
suicide öngyilkosság
vertical függőleges
horizontal vízszintes
amusing szórakoztató
almost majdnem
wait várni
abbey apátság
rendering a service szolgáltatás nyújtása
bank account bankszámla
cut from the price jutalék
obsession megszállottság
distract figyelemelterelés
precious értékes, becses
majesty őfelsége
tower torony, bástya
courage bátorság
discipline fegyelem
novice újonc
freshman újonc
assassin orgyilkos
catholic katolikus
volley fire  sortűz
volleyball röplabda
come here gyere ide
hell pokol
go to hell menj a pokolba
fire brigade tűzoltóbrigád, tűzoltóság
random véletlenszerű
hen tyúk
chicken csirke
laugh nevet
joke vicc
feast ünnepség
best practice legjobb praxis
benchmark benchmark
benchmarking benchmarking
suffer szenved
cry sír
perfume parfüm
kidney vese
liver máj
spleen lép
incomprehensible felfoghatatlan
allow megenged, engedélyez
stigmata sebhely
recognise felismer
sweeping söprés
struggle küzd
pass on továbbad
lucky szerencsés
message üzenet
villagers falusiak
journey út
curse átok
employment foglalkoztatás
manpower munkaerő
labour munka
job (konkrét) munka
incredible hihetetlen
salary fizetés
wage fizetés, bér
remuneration fizetség
bonua prémium
payroll bérlista, kiosztandó fizetés
tongue nyelv
convict fegyenc, elítél
share megoszt
point of view nézőpont
time is running out kifut az idő
gift ajándék
rehabilitation rehabilitáció
prostitution prostitúció
real story valódi történet
confrim visszaigazol
dancing on the stage a színpadon táncolni
foundation alapítvány
dedication elkötelezettség
commitment kötelezettségvállalás
committed elkötelezett
resolve megold
resolve eltökéltség
resolution határozat
resolution szándék
resolution felbontás
market piac
weeknight hétköznap este
watch karóra
watch figyel
dialogue párbeszéd
newest legújabb
Canadian kanadai
veteran veterán
right now most, ebben a pillanatban
backyard hátsó udvar, saját "szemétdomb"

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal