Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3201-3300

redempt visszavált
feeling érzés
hammer kalapács
hammer kakas (fegyveren)
violence erőszak
at first hand első kézből
incident incidens
reason ok
always mindig
diplomatic diplomatikus
sacrifice áldozat
guy fickó
want akar
for a number of years néhány évig
plump telt, gömbölyded
comparison összehasonlítás
ability képesség
inferior alsóbbrendű
fortnight két hét
keyboard billentyűzet
van teherautó
lorry teherautü
hospital kórház
Georgia Grúzia
capital tőke
capital főváros
jam dzsem
preserve lekvár
post Soviet Szovjetúnia utáni
storage tárolás
normal normális, elfogadott
chemical vegyszer
dangerous material veszélyes anyag
enriched dúsított
nuclear bomb nukleáris bomba
smuggle csempészni
smuggler csempész
education system oktatási rendszer
hurry siet
anxiously lelkesen
future jövő
stressful feszült (személy)
reform reform
project projekt
nationalist hazafi
only csak, csupán
Dutch, Netherlandish holland
insurance biztosítás
people emberek
loyal
collection gyűjtemény
together együtt
an hour's drive from egyórányira kocsival
dig ásni
error hiba
fault hiba
default alapértelmezett
all of us mindannyian
deep mély
profound alapos
clash ütközet
crash összetör
fight harc
because (azért), mert
continent kontinens, földrész
tasting success megízleli a sikert
official hivatalos, tisztviselő
sexual exploitation szexuális kizsákmányolás
austerity measure szükségintézkedés
little girl kislány
shelter menedék
instance példa, példány
according to some estimates egyes becslések szerint
estimate becslés
appraisal felmérés
tip tipp, borravaló
so far eddig
do absolutely nothing egyáltalán semite sem tesz
region régió
tier szint
combat küzd
shocking megrázó
Alabama, AL, Ala Alabama
Alaska, AK Alaszka
Arizona, AZ, Ariz. Arizona
Arkansas, AR, Ark Arkansas
California, Ca, Calif Kalifornia
Colorado, Co, Colo Colorado
Connecticut, CT, Conn Connecticut
Delaware, DE, Del Delaware
Florida, FL, Fla Florida
Georgia, GA, Ga Georgia
Hawaii, HI Hawaii
Idaho, ID Idaho
Illinois, IL, Ill Illinois
Indiana, In, Ind Indiana,
Iowa, IA Iowa
Kansas, KS, Kans Kansas
Kentucky, KY, Ky Kentucky
Louisiana, LA Louisiana

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal