Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3401-3500

acquittal felmentés
nest fészek
rocket rakéta
quotation idézet
quotation mark idézőjel
century évszázad
literature irodalom
bibliography bibliográfia, könyvjegyzék
statue szobor
ask help segítséget kér
acid proof saválló
castle (chess) bártya (sakk)
knight (chess) ló (sakk)
bishop (chess) futó (sakk)
pawn (chess) paraszt, gyalog (sakk)
queen királynő (sakk)
king király (sakk)
chess board sakktábla
checkmate sakk-matt
mate (chess) matt (sakk)
intentionally szándékosan
deliberately szánt szándékkal
sword kard
existence létezés
rook (chess) sáncol (sakk)
word szó
have a word with someone elbeszélgetni valakivel
explanation magyarázat
ear fül
trust bizalom
mistrust bizalmatlanság
state állam
status állapot
comprehension felfogóképesség
victorious diadalmas
yesterday tegnap
tomorrow holnap
the day before yesterday tegnapelőtt
the day after tomorrow holnapután
news hírek
energy grass energiafű
spectator néző
smile mosolyog
guffaw röhög
hee-haw röhögés
must come about be kell következnie
revolutionary forradalmi
vision jövőkép
mission küldetés, misszó
huge hatalmas, óriási
publicly nyilvánosan
overcome legyőzni (a nehézséget)
regime rezsim
curfew kijárási tilalom
crusade keresztes hadjárat
shadow árnyék
secret service titkosszolgálat
mosue mecset
land (száraz)föld
rally gyülekezés
middle class középosztáy
universal egyetemleges, általános
chaos káosz
river folyó
lake
stream patak
military katonai
manual kézikönyv
individual egyén
envoy (diplomáciai) követ
topple megdönt
contemplate mérlegel
highlight kiemel
family család
to be better off jobban járni
carton kartoncoboz
plush plüss
elephant elefánt
bear medve
dog kutya
CFT, Cubic Fee köbláb
CBM, Cubic Meter köbméter
master contract (labour) keretszerződés (munkaügy)
Teddy Teddy (Roosevelt beceneve)
absolute direct surety készfizetői kezesség
pertaining vonatkozó
faultless hibátlan
flawless hibátlan
product liability termékfelelősség
particularly különösen
soecific contract konkrét szerződés, eseti szerződés
rephrase átfogalmaz
error-free hibamentes
errorless hibamentes
topess topless, félmeztelen
especially különösképpen
specialty, speciality jellegzetesség, specialitás
road út
square tér
avenue fasor, széles út, bejárat

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal