Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3601-3700

old öreg
restructure átszervez
laying off staff személyzet elbocsátása
tribunal törvényszék, bíróság
flat lapos, sík, lakás
get rid of megszabadulni valamitől
family home családi otthon
cap felső korlát
shortfall hiány a tervhez képest
generation generáció
impossible lehetetlen
expenditure kiadás
well.off tehetős
grand "lepedő" (ezer dollár vagy font)
billion milliárd
care gondozás
shortsighted rövidlátó
nearsighted rövidlátó
option opció
desirable kívánatos
affordable megengedhető (anyagilag)
civilized  civilizált
civilized society civilizált társadalom
longsighted távollátó, előrelátó
topping a billion meghaladja az egymilliárdot
convert konvertál, átalakít
diabetes diabetes, cukorbaj
broadband szélessáv
laughter nevetés
recession recesszió
lost for words nem találom a szavakat
price ár
unrest nyugtalanság
belated késve
toy gyerekjáték
solar system naprendszer
inexact pontatlan
inaccurate pontatlan
idea ötlet
nail köröm
nail szög
cheese sajt
power station erőmű
kid  kölyök
organized crime szervezett bűnözés
forced labour kényszermunka
criminal organisation bűnszervezet
police station rendőrőrs
sex szex
legality törvényesség
challenge kihívás
reign uralom, uralkodás
uncut teljes felvétel (nincs megvágva)
bankruptcy csőd
chief főnök
commander parancsnok
space station űrállomás
squirrel mókus
beat megver, ütem
favourite kedvenc
complete teljes
completely teljesen, teljes mértékben
mention megemlít
leg láb
sport news sporthírek
team csapat, munkacsoport
work team munkacsoport
modern days korunk
fake hamis, hamisítvány
virtual virtuális
cluster klaszter, fürt
malware kártékony szoftver
vulnerable sebezhető
infect megfertőz
sceptical szkeptikus
hacker hacker
fun szórakozás,móka
precise pontos
automated automatizált
most times legtöbbször
financial gain pénzügyi nyereség
spy kém
motivated motivált
distressed lehangolt
mania mánia
tortoise teknős
there is no one answer nem létezik egyetlen válasz
solution megoldás, oldat
void űr (érzelmi)
amazing meglepő
overall összességében
overall munkaköpeny
marathon maraton
coffee kávé
icon ikon
iron curtain vasfüggöny
coming up next soronkövetkező műsor
travel through time időutazás
whole time folyamatosan
accusation vád

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal