Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3701-3800

womb anyaméh
security guard biztonsági őr
security forces biztonsági erők
slogan  jelszó
exile száműzetés
face arc
demonstration demonstráció, tüntetés
weapon fegyver
to hide one's identity elrejti személyazonosságát
bullet-hole golyó által ütött lyuk
field hospital tábori kórház
vusiness meeting üzleti tárgyalás
Independence Day Függetlenség Napja (USA, július 4.)
air strike légi csapás
sniper orvlövész
prejudice előítélet
aboard, on board fedélzeten
hope remény
mainland szárazföld
passenger utas
romantic romantikus
galaxy galaxis
flesh hús (élőlényé)
rape nemi erőszak
death halál
death penalty halálbüntetés
live edition élő adás
pay tribute tisztelettel adózni
celebrate ünnepel
Parliamentary elections parlamenti választás, országgyűlési választás
appetite étvágy
delighted örül
player játékos
thought gondolat
catch up felzárkózni
no wonder nem csoda
wonder csoda
musleteer muskétás
be honest légy őszinte
popular népszerű
world ranking világrangsor
welldone szép munka
club klub
situation szituáció, helyzet
comfortable kényelmes
insight belső információk
benefited élvezte az előnyét
compete versenyezni
comepetition verseny
vast hatalmas
unlock kiszabadít
sadness szomorúság
contributor hozzájáruló személy, külső kolléga
avenge megbosszul
bathroom fürdőszoba
to be in bad shape rossz formában lenni
rehab rehabilitáció
sailing vitorlázás
finish célvonal
fireworks tüzijáték
hotdog hotdog
resonate rezonál
neighbour szomszéd
neighbourhood szomszédság, környék
wrapping up összefoglalás, lezárás
matter of fact tényszerűen, tárgyilagosan
as a matter of fact valójában, "tény az, hogy"
just igazságos
just now épp most
just once csak egyszer
just do it csak tedd meg
fingerprint ujjlenyomat
head-on attack szemtől szembe támadás, frontális támadás
gist lényeg
opening statement nyitó nyilatkozat
adversary ellenfél
enemy ellenség
run for presidency elnökségre pályázni
nerve center idegközpont
navy tengerészet
undercut aláás
frustration frusztráció, csalódottság
prospective kilátás
purity tisztaság
birthday születésnap, szülinap
capsize felborul (csónak)
soldier katona
extensive széles körű, alapos
remarkable figyelemre méltó
crew személyzet (járművön), legénység (hajón, repülőn)
hideout rejtekhely
mistake hiba, tévedés, hibát követ el
push out  kiűz
folks emberek, nép
air force légierő
faith hit
hero hős
heroes hősök
technician technikus, szakember
deserve megérdemel

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal