Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3801-3900

candidate jelölt
presidency elnökség
second home második otthon
paradise paradicsom
body massage testmasszázs
suspect gyanúsított
life insurance policy életbiztosítási kötvény
it will be my treat én fogom állni a számlát (pl. ebéd esetében)
boss főnök
footage filmszalag
helicopter helikopter
chopper helikopter
correspondent tudósító
chatty beszédes
informal informális
campfire tábortűz
feasibility megvalósíthatóság, kivitelezhetőség
misunderstanding félreértés
troop csapat (katonai)
mouse egér
mice egerek
space tér, űr
space szóköz
gaze tekint
gentle előkelő, gyengéd
gently óvatosan
high time itt az ideje
it ws high time csúcs szuper volt
memorable  emlékezetes
gross negligence nagyfokú hanyagság, vétkes hanyagság
apply now jelentkezz most
problem solving problémamegoldás
sentry őrszem
patrol őrjárat
patrolman járőr
squad osztag, raj
warden felügyelő, gondnok
obvious nyilvánvaló
violin hegedű
fiddle hegedű
play the violin hegedül
surprise meglep, meglepetés
surprisingly meglepő módon
Gpd isten
gladiator gladiátor
shovel lapát
spade ásó
spade pikk (kártyában)
draft tervezet
drawing rajz
draw rajzol
draw döntetlen 
draw  sorshúzás
draw  húz
tender gyengéd
briefcase aktatáska
lineup felsorakozás
catering vendéglátás
caterpillar hernyó
window ablak
shatter összezúz
virgin szűz
verge valaminek a széle
flight repülőút, járat
flight menekülés
escape szökés
hopelessness reménytelenség
chair szék
armchair karosszék, fotel
pencil ceruza
milk tej
horrible szörnyű
glassware üvegáru
kitchen konyha
kitchenware konyhaeszközök, konyhaedények
lost elveszett
livelong hosszantartó
livelong day egész napon át tartó
cornflakes kukoricapehely
oat zab
oat flakes zabpehely
sweetened édesített
coarse durva
gold arany
silver ezüst
diamond gyémánt
latitude (földrajzi) szélesség
degree of latitide szélességi fok
degree of longitude hosszúsági fok
longitude (földrajs) hosszúság
printer nyomda
printer nyomtató
immigration bevándorlás
secretary titkár
primarily elsősorban
bondage jobbágyság, rabszolgaság
double megduplázódik
majority többség
watchlist megfigyelési lista
minority kisebbség

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal