Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3901-4000

score pontszám
elimination kiiktatás
everyone mindenki
journay utazás
unforgivable megbocsáthatatlan
unforgettable felejthetetlen
premeditated murder előre megfontolt gyilkosság
ring gyűrű
absurd abszurd, lehetetlen
absurdiy képtelenség
agent ügynök
untold story el nem mondott történet
homicide emberölés
culpable bűnös, hibáztatható
culprit tettes
revoke visszavon
close relative, near relation közeli rokon, közeli hozzátartozó
counselling tanácsadás
genetic counselling genetikai tanácsadás
descendant utód
pseudonym felvett név, kitalált név, álnév
pseudonymise álnevesít, pseudonomizál, személytelenít
pen name szerző felvett neve
evidence bizonyíték
university egyetem
press sajtó
jury esküdtbíróság, zsüri
paper papír, újság
nasty csúnya
event esemény
coverage fedezet
hurry up siess
skip to it ugorj oda
timeline időbeosztás
skip  szökell
skip kihagy, átugorja
merlin kis sólyom
to buy time időt nyerni
adjustment korrekció, kiigazítás
from my prospective  az én szemszögemből
competitiveness versenyképesség
write down  leírni
depreciation amortizáció, értékcsökkenés
admit beismer
sensor érzékeny
revelation bejelentés, feltárás
restricted korlátozott
plenty sok, bőséges
land of plenty a bőség földje
land of promise az ígéret földje
technology technológia
redundant redundáns
redundancy redundancia
beginning of the end a vég kezdete
manufacturing gyártás
production gyártás
context kontextus, szövegkörnyezet
consonant mássalhangzó
vowel magánhangzó
VAT, Value Added Tax ÁFA, Általános Forgalmi Adó
investment befektetés, beruházás
sector szektor, iparág
elsewhere máshol
sudden hirtelen, váratlan
suddenly hirtelenül, váratlanul
shirt ing
many of us sokan közülünk
helping hand segítő kéz
do you leave it to chance? a véletlenre bízod?
personal income tax személyi jövedelemadó
tax exemption adómentesség
tax heaven adóparadicsom
tax evasion adómegkerülés
fishing halászás
origin eredet
nightmare rémálom
leave távozni, falevelek
tear down lebont (épületet)
for generatiions to come elkövetkező generációk számára
donkey szamár
eagle sas
pigeon galamb
duck kacsa (állat)
zebra zebra (állat)
violincello cselló
private investigator magánnyomozó
modest szerény
frontier frontvonal
issue a statement kiad egy nyilatkozatot
punishment büntetés
break a law megsérti a törvényt
to get to the bottom of allegations az állítások mélyére néznek
criminal investigation bűnügyi nyomozás
fact tény
factor tényező
newspaper editor újságszerkesztő
radar radar
conceal elrejt, eltitkol
police constable rendőr
apologize elnézést kér

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal