Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4001-4100

rearrest ismért letartóztat
spineless gerinctelen
pharmacist gyógyszerész
ice cream fagylalt
infant csecsemő
mortality rate halálozási arány
favour szívesség
already már
useful hasznos
listen hallgat, figyel
killer gyilkos
gender nem
sex nem
recruit toboroz, újonc
recruitment toborzás
mass spectrometer tömegspektorméter
mass spectrometry tömegspektrometria
brain agy
insult sértés
presence jelenlét
foreign material  idegen anyag
notice értesítés, figyelmeztetés
never soha
sister lánytestvér
brother fiútestvér
sibling testvér
fantastic fantasztikus
valuable értékes
attractiveí vonzó
half price félárú
dress ruha, öltözet
overreact túlreagál
hair haj
hairless kopasz, szőrtelen
alone egyedül
sock zokni
bargain alku
plea bargain vádalku
criminal case bűnügyi eset
accompany kísér
seduce elcsábít
mission impossible lehetetlen küldetés
allergy allergia
injury sérülés, seb
disappointed csalódott
sprint sprint, vágta
gallop vágta
fog köd
heaven menny
devil ördög
rescue kiment, megment
ranger erdőőr, rendőr
public role közszerep
murder trial gyilkossági per
countdown visszaszámlálás
cable television kábeltelevízió
incredibly hihetetlenül
every piece of evidence minden egyes bizonyítékot
nanny dajka
nun apáca, nővér
judgement day  (bírósági) ítélet napja
look into something utánanézni valaminek, kivizsgálni valamit
xonfess beismer, bevall
short rövid, alacsony, rövid nadrág
temple templom
temple halánték
Scotland Yard Scotland Yard (londoni rendőrség székházára ragadt név)
life vest, life jacket életmentő mellény
sensatonal szenzációs
space program űrprogram
orbit égítest keringő pályája
shut down leállít, lezár
experiment kísérlet
breakthrough átttörés
pioneer úttörő
waive lemond valamilyen jogról
car maker gépkocsi gyártó
sign off aláírásával jóváhagy
sign off kijelentkezik (adásból)
deputy helyettes, megbizott
criticism kritika
family member családtag
phone hacking telefon hacking, telefonvonalon keresztül történő kommunikáció illegális manipulálása
beyond belief meghaladja a képzeletet
intercept (üzenetet) elfog, lehallgat
it if proves to be the case amennyiben bizonyítást nyer
sanction jóváhagy, szankció
touch a nerve érzékeny pontot érint
behaviour viselkedés
advertisement hirdetés
coverage on the story tájékoztat a történetről (sajtó)
high level meeting magas szintű tárgyalások
regiment ezred
combat operation harci művelet
increasingly egyre nagyobb mértékben
reckon with  számolni kell vele
weakness gyengeség
strength erősség
capture elfog, rögzít (információt)
starter kezdőjátékos

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal