Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4101-4200

cutback létszámleépítés
production line gyártósor
back in May még májusban
taxpayer adófizető
start off with valamivel elkezdeni
bug poloska, bogár
to be bugged be van poloskázva, le van hallgatva
bubble buborék
exactly pontosan
captivating elragadó
meanwhile közben
contacted someone felvette a kapcsolatot valakivel
come across véletlenül találkozik valamivel/valakivel
clarify tisztáz
cautious óvatos
frankly őszintén
unreservedly fenntartás nélkül, őszintén
vanity hiúság
committee bizottság
union szakszervezet
last week múlt hét
shareholder részvénytulajdonos
vain hiábavaló
in vain feleslegesen
vein véna, ér
massively challenging nagy kihívást jelentő
severe szigorú, súlyos
despite valami ellenére
overall standing összesített eredmények
in a row egymást követően
row sor, evez
foreign minister külügyminiszter
constitutional reform alkotmányozási reform
pressure nyomás
exclusive kizárólagos, egyedülálló
smarter okosabb
visibility láthatóság
world cup világkupa
cactus kaktusz
teammate csapattárs
drum dob (hangszer)
drumming dobolás, dobpergés
speech beszéd
undisclosed fel nem tárt, nyilvánossággal nem közölt
outspoken szókimondó
delicious ízletes
take it easy ne szívd mellre, csak lazán
let me know tájékoztass
realize felismerni
affected érintve lenni valamiben
locust sáska
locust akácia
dispute vita
debated issue vitatott kérdés
competent kompetens
ab ovo kezdetektől fogva
ex post utólag
retroactively  visszamenő hatállyal
likeness hasonlóság
turmoil zűrzavar
frenetic success tomboló siker
frenetic efforts kétségbeesett erőfeszítések
vis major force majeure
forceless erőtlen
locksmith lakatos
smith kovács
horseshoe patkó
luck szerencse
afraid fél
grandiose lenyűgöző
sheep  juh, birka
mutton juhhús, birkahús
trajectory röppálya
flea bolha
villain gazember
attitude hozzáállás
rightful jogos
owner tulajdonos
rightful owner jogos tulajdonos
claimant követelő (jogot vagy jogcímet)
plaintiff felperes
defendant alperes, vádlott, védekező
hearsay hallomás, szóbeszéd
grasshopper szöcske
threshold küszöb
threshold value küszöbérték
seed mag, vetőmag
pheasant fácán
peasant paraszt, földműves
pawn zálogosít, zálog
mortgage jelzálog
describe leír, ismertet
interference interferencia, kölcsönhatás, 
intervene beavatkozik
noise zaj
shell kagyló
hurricane hurrikán, orkán
windshield, windscreen szélvédő
pallet raklap
moral erkölcs

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal