Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4201-4300

morale harci szellem, közhangulat
working morale munkafegyelem
aversion idegenkedés
toilet paper vécépapír
lavatory illemhely, vécé, mosdó
loo klotyó
privy illemhely
public convenience nyilvános vécé
water closet vécé
irretrievable pótolhatatlan, visszaszerezhetetlen
generally általában, általánosságban
occasionally esetenként
ad hoc ad hoc, a pillanatnyi konkrét cél érdekében
jealous féltékeny
lionhearted  oroszlánszívű
fearless félelmet nem ismerő, rettenthetetlen
pledge zálog, ígéret
daunt megfélemlít
delegate delegál
delegate megbizott
upside down fejjel lefele, rendetlenség
brand márka
hindsight utólagos bölcsesség
behind mögött
scrap selejt
scapping selejtezés
vomit kihány 
omit kihagy
perception észlelés, érzékelés
dizziness szédülés
growl morog, morgás
growling morgó, zsémbes
blunt tompa
genetically modified genetikailag módosított
commonplace minennapi
Escherichia coli, E. coli kolibaktérium
ahead megelőzően
fountain szökőkút
fountain pen töltőtoll
tactics taktika
main stadium központi stadion
announce bejelent
hectic hektikus
ban betiltani
lowest legalacsonyabb
serviceman katona
cancer rák (csillagkép, betegség)
Tropic of Cancer ráktérítő
Tropic of Capricorn baktérítő
reserve the right to change fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa
fiesta fesztivál, (vallási ünnep felvonulással és tánccal))
procession felvonulás
certainty bizonyosság, nem feltétlenül biztos
ongoing folyamatban levő
security service biztonsági szolgálat
Attorney General igazságügyi miniszter (US)
Attorney General's Department igazságügyi minisztérium (US)
Attorney General főügyész, a kormány fő jogi tanácsadója, országonként eltérő funkció
legal duty jogi kötelesség
public enquiry nyilvános nyomozás
finality véglegesen
spokesman szóvívő
inquiry, enquiry nyomozás
competition commission versenybizottság (UK)
series of assurances a garanciák egy sorozata
honourable tiszteletre méltó
mute szótlan
dumb néma, ostoba
silent csendes, hangtalan
circumstance körülmény
regardless of something figyelmen kívül hagyva valamit, valamitől függetlenül
broadcasting  műsorszorás
matter anyag, ügy
grey matter szürkeállomány, agy
it does not matter lényegtelen
fit and proper person a feladatra megfelelő személy
in the public eye a nyilvánosság véleménye szerint
to remain in the public eye a nyilvánosság figyelme továbbra is ráirányul
no stone should be left unturned minden követ fel kell forgatni
repetition ismétlés
remark észrevétel, megjegyzés
the world isn't a perfect place a világ nem tökéletes
emerge felmerül
wrongdoing bűn, bűntett
speaker of the house az országgyűlés elnöke
public interest közérdek
House of Commons, Commons alsóház (UK)
House of Lords felsőház (UK)
House of Parliament országház
House of Representatives Képviselőház (US)
chief constable rendőrfőnök
arrangement megoldás, elrendezés, konstrukció
alongside freedom comes responsibility a szabadság kísérőeleme a felelősség
alongside mellett, valami oldala mellett
inevitable elkerülhetetlen
e.g., for example például
i.e., that is azaz
wider issue messzebb mutató ügy
vital work létfontosságú munka
refer to hatáskörébe utal, hivatkozik rá, valakihez fordul

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal