Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4301-4400

winter games téli játékok (olimpiai)
persistence kitartás
extremely optimistic kifejezetten optimista
low expectations alacsony szintű várakozások, nem nagyon számítanak rá
bidder  ajálattveő
aspiration for törekvés, vágy
rise to the occasion felnő a feladathoz
form many ways sok szempontból
ski vacation síüdülés
cheer éljenez
cheers! egészségére!
rally support támogatókat nyerjen meg, 
long shot kis esélyű próbálkozás
good point jogos/fontos észrevétel
life press élő tudósítás
olympic movement olimpiai mozgalom
igloo iglu, jogkunyhó
hallmark fémjelzés (pl. aranyon)
grasp felfogni, megfogni
contention küzdelem
predict megjósolni
likely valószínű
winter venue for tourist téli turisztikai helyszín
envelope boríték
envelop borítékol
likelihood valószínűség
poised to készen áll arra, hogy…; arra van rendeltetve…
glum looking lehangolt, gyászos tekintetű
enthusiastic lelkes
this time round, this time around ebben a körben
internal fighting belső harc
pocket zseb
beat off legyőz, visszaverte az ellenséget
repel elűz
repellent riasztó szer
destination célállomás, úti cél
absolutely teljes mértékben
absolute value abszolút érték
you can do it képes vagy rá
co-ordinate koordinál
confusion zűrzavar, kavarodás
confuse összezavar, összekever
I am confused zavarban vagyok
presidential candidate elnökjelölt
federation szövetség, föderáció
associatoin szövetség
alliance szövetség
society társadalom, társaság
social szociális, társadalmi
quarter of an hour negyedóra
shortly after rövid idővel azt követően
prestige presztízs, tekintély
giver-and-take kompromisszum kötés
rusty rozsdás
stubborn makacs
enable  lehetővé tesz, képesség tesz valamire, felhatalmaz
resident lakos
barricade barrikád
military operation  katonai művelet
pro-government kormány melletti
siege ostrom
torture kínzás
electric shock áramütés
humanity emberiség
we have an editorial presence there szerkesztőségünk jelen van ott
labelled felcímkézve, megcímkézve, (átvitt értelemben) megbélyegezve
rule out kizárja
conflict konfliktus
female nő, nőnemű, nőstény
male férfi, hím
gorilla gorilla
religious vallási, vallásos
wheelchair kerekesszék
disabled person rokkant személy
invalid munkaképtelen, rokkant
cripple nyomorék, tönkretesz
crippled nyomorék
paralytic  béna
Pharaoh fárao
tyrant zsarnok
tasked meg van bízva azzal, hogy
mindset előre eldöntött elképzelés, megrögzött elképzelés
revert to visszatér valamire
dates back to … múltja visszanyúlik egészen ….-ig
public opinion közvélemény
ancient ősi, ókori
human mind emberi elme, emberi értelem
global solution  globális megoldás
treasury kincstár
version verzió
variant változat
stupidity butaság, ostobaság
slik selyem
treasurer kincstárnok
archeology régészet
outline körvonal
wihtout nélkül
image kép
strukture struktúra, szerkezet
infrasturcture infrastruktúra

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal