Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4401-4500

personally személyesen
overwhelming majority elsöprő többség
unbalanced kiegyensúlyozatlan
unemployment munkanélküliség
traffic safety rules forgalom biztonsági szabályzat
infarction infarktus
cardiac infarcton szívinfarktus
biased elfogult, részrehajló
cabinet szekrény
cabinet kabinet, kormánytanács
disaster relief katasztrófa utáni kárenyhítés, katasztrófa segély
credit rating hitelbesorolás
declaim szaval
declaimer szavaló
loser vesztes
leader (csapat) vezető
top priority fő prioritás
investor befektető
camel teve
relaxing nyugtató
somewhere valahol
creatively kreatív módon
creativity kreativitás
redesign áttervez
eventually végül
differently másféleképpen
bleak barátságtalan, kietlen
disappear eltűnik
what is wrong? mi a baj?
instructive tanulságos
guess becslés+C4478+C4509
ambition ambíció, nagyratörekvés, törekvés
alien idegen, külföldi
guest vendég
painful fájdalmasan
painfully fájdalmasan, keservesen
truly gladly  igazán boldogan
bribe megveszteget
bribery megvesztegetés
ungrateful hálátlan
shut up pofa be, fogd be a szád
orphan árva
sin bűn
flatter hízeleg
damage event káresemény
damage liability kárfelelősség
party fél
party parti, összejövetel
political party politikai párt
staff only csak személyzet
we are on the same side ugyanazon az oldlaon állunk
blame okol, hibáztat
blameless ártatlan
teenager tinédzser
to come around magához térni
asleep alszik, alvó
wake up ébredj fel, felébredni+C4488
trolley targonca, felsővezetékes jármű, rudas áramszedő, bevásárló kocsi
trolley bus trolibusz
live above one's means erején felül költekezik
he means to az a szándéka, hogy
means of production termelési eszközök
means  eszközök
crook kampó, bűnöző, szélhámos
turned out very well a végeredmény kifejezetten jó volt, jóra fordult
I am very honoured igen nagy megtiszteltetés számomra
servant szolga, alkalmazott, cseléd
public servants közalkalmazott
guardian gyám, őrző
guardian angel őrangyal
deadlock holtpont, döntetlen
fortune vagyon (szerencsével szerzett)
dismiss elbocsát
dismissed  elbocsátott
no offence meant nem akartalak megsérteni
between you and me köztünk maradjon
polite udvarias
maid szobalány
poet költő
poetry költészet
poem vers
carriage kocsi
baby carriage babakocsi
umbrella esernyő, ernyő
eraser radír
scarf sál, kendő
rubber gumi
process water technológiai víz
industrial water ipari víz
regret sajnál, megbán
old fellow öreg fickó
descendant of direct line közvetlen leszármazott
direct descendant közvetlen leszármazott
I dare say kimerem jelenteni, valószínű
dare merészség
enemy territory ellenséges terület
maritime tengeri, tengerparti, tengerészeti
marine tengeri, tengerészeti
submarine tengeralattjáró
expose kitesz valaminek, exponál

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal