Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4501-4600

startle meglep
startling meglepő
remember emlékezni
I quite understand teljesen megértem
pretty csinos
jaundice irigység, sárgaság (betegség)
yellow fever sárgaláz
malaria malária
Dear Madam, Tisztelt Hölgyem, (levélben)
carcase hasított állat, kizsigerelt állat
carcase meat tőkehús
wrist band csuklószalag
wrist csukló
catalogue katalógus
next day másnap
surveillance target megfigyelési célpont
surveillance felügyelet
DIP switch, Dual in Line Package switch DIP kapcsoló
thermistor termisztor
sounder hangjelző
reimburse megtérít, visszafizet
discontent elégedetlenség
tabloid bulvárlap
strategic investor szakmai befektető
transcription átírás (gyorsírás)
marketing commission üzletszerzési jutalék
"as built" documentation megvalósulási documentáció
smouldering fire parázsló, lappandó tűz
boiler room kazánház
guess találgat
accelerated gyorsított
spying kémkedés
counter intelligence kémelhárítás
intelligence agent kém
cabaret zenés mulató, kabaré
limp sántít
security officer elhárító tiszt
state secret államtitok
forced pension kényszernyugdíj
lie  hazugság, fekszik
staff személyzet
awful szörnyű
agency ügynökség
money pénz
international space station nemzetközi űrállomás
space center űrközpont
cigar szivar
busy man elfoglalt ember
overnight egész éjjel, egyik napról a másikra
modern day slavery mai, modern rabszolgaság
unhappy boldogtalan
turning point fordulópont
angry dühös
half a day fél nap
kick  rúgni
beard szakáll
brutality kegyetlenkedés
faltering akadozó
faltering economy akadozó gazdaság
their patience runs thin elfogy a türelmük
tax deduction adókedvezmény
hell of a time szörnyű idő
fly repülni
fly légy, repül
basketball kosárlabda
knee térd, térdel
suprising meglepő
history történelem
network hálózat
great player nagyszerű játékos
rarity  ritkaság
havoc pusztítás, káosz
briliant briliáns
exciting érdekfeszítő, érdekes
will extend his lead fokozni fogja előnyét
youth fiatalság
fastest leggyorsabb
stay with us maradjon velünk
attacking player támadó játékos
has plenty of speed igen gyors
awfully good szörnyen jó
impressive impresszív
stumbling botladozó
baseball baseball
world sport világsport
firefighter tűzoltó
distraught zaklatott, feldúlt
pyramid piramis
jet lag időeltolódás miatti fáradtság, időzónaváltási szindróma
smalltalk könnyed beszélgetés, általános csevegés
casual alkalmi, véletlen
chitchat dumálgatás
lawmaker törvényalkotó
weather időjárás
launch indítás, kilövés, vízrebocsátás, kilő (rakétát), elindít
smog szmog, füstköd
runway kifutópálya
significant jelentős
new jobs új munkahelyek
cloud felhő

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal