Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4601-4700

economic dark cloud gazdasági sötét felhő
urge noszogat
gridlock (forgalmi) dugó (kereszteződésekben),  patthelyzet
stalemate patt helyzet (sakk)
stale állot, áporodott
reelection újraválasztás
tackle megoldja, megbírkozik a feladattal
pyramid spotted from space űrból látható piramis
interview interjú
sex traficking szexuális célú emberkereskedelem
what is your recourse mit fog tenni, kihez fog fordulni
analysis  elemzés
undammed river duzzasztógát nélküli folyó
dam duzasztógát
invoice számla
account számla
chart of accounts számlatükör
balance sheet  mérelg
book keeping könyvelés
general ledger főkönyv
funding finanszírozás
financing finanszírozás
COGS - cost of products sold ELÁBÉ - eladott áruk beszerzési értéke
értékesítés sales
net nettó
gross bruttó
revenue bevétel
sales revenue árbevétel
value érték
aktivált érték capitalised value
saját tőke own capital
értékvesztés impairment
értékcsökkenés depreciation
amortizáció depreciation
visszaírt értékvesztés reversed impairment
civil court polgári bíróság
implied warranty, product liability kellékszavatosság ???
partial invoice résszámla
physical integrity testi épség
riot zavargás
discrepancy eltérés
running gear futómű
impact study hatástanulány
company registry court cégbíróság
developer fejlesztő, építtető, kivitelező
family constellation családállítás
glee jókedv
surround bekerít, körbevesz
fire back visszalő
reprisal megtorlás
clear enough teljesen világos, érthető
sunken elsüllyedt
and so much more és még sokkal több
source forrás
impatient türelmetlen
military aid katonai segély
notify értesít
deduct levon
deduction levonás
inventory taking leltározás
inventoy leltár
insignificant jelentéktelen
deficit of trust bizalom hiánya
to place it back on track újból sínre rakni
rescue scene mentés helyszíne
boat csónak
next to nothing szinte semmi
unanimous egyhangú
rescue operation mentési művelet
bubble up felbugyog
shark cápa
contradictory ellentmondó
crystal kristály
crystalline kristályos
severity súlyosság
tubmle összeomlik
time runs out elfogy az idő
unexpected váratlan
the whole story a teljes történet
all over the world a vliágon mindenhol
overload túlterhel
democracy demokráció
militant harcoló,harcos
trillion trillió
hard to reach nehéz elérni
back down visszatáncol
bulldozer bulldózer, talajegyengető gép
adequate megfelelő
sufficient elegendő
satisfactory kielégítő
mislead félrevezet
mound of earth földkupac
second-hand használt, másodkézből származó
second-hand smoke másodlagos füst
disgusting undorító
precipitation csapadék
peninsula félsziget
island sziget
monsoon monszun
tornado tornádó

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal