Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4701-4800

environmentalist környezetvédő
ice jég
give it a go adni neki egy esélyt
characterize jellemez
building épület
perpetrator, perp bűnös, elkövető
perp walk vádlott sétáltatása
presumption vélelmezés
bill, act, law törvény
bill törvénytervezet
life expectancy várható élettartam
court of appeal fellebbezési bíróság
clinical evidence klinikai bizonyíték
health chief egészségügyi főnök
preview előzetes
season idény
extra cost többletköltség
finanical director gazdasági igazgató, pénzügyi igazgató
economic director gazdasági igazgató
trading on own account saját számlás kereskedés
safekeeping biztonságosan történő megőrzés
safekeeping services széfszolgáltatás
direct line relative közvetlen rokon
spouse házastárs
corporative testóleti
kamikaze kamikáze
plane repülúgép
plane sík
plane gyalul
plane platánfa
delegate küldött
delegate meeting küldöttgyűlés
nuance nüansz, piciny eltérés
fiend démon
demon démon, rossz szellem
fretful morgolódó, zsörtölődő
highland felvidék
intermediation közvetítés
stardust romantikusság
lilac orgona (növény), halványlila
purple sötétlila
violet ibolya (növény), ibolya színű
sergeant őrmester
anger düh
sandal szandál, saru
sandalwood szantálfa
scandal botrány
layouts elbocsátott emberek
freak csodabogár
damage limitation kár korlátok közé szorítása
legal files jogi akták
medical record kórtörténet
workforce munkaerő
outsource kiszervez
buyback program visszavásárlási program
tranche kötvénysorozat (külföldi országban kibocsátott)
bond kötvény
outpost előőrs
coal szén
anthracite antracit
enthusiastically lelkesen
public talk nyilvános bejelentés
carbon tax szénadó
opposition ellenzék
deifcit deficit, költségvetési hiány, hiány
better jobb
to the right jobbra
right jobb
right jog
flowing áramló
transitional átmeneti
clapping tapsolás
fration törtrész
fragment töredék
costly költséges
all along mindvégig
snowball hólabda
meltdown gyors vagy katasztrofális visszaesés
meltdown nukleáris reaktor baleset miatti megolvadása
debt ceiling adósság plafon
hammer out a deal összehozni egy ügyletet
past week múlt héten
buyback visszavásárlás
at the end of the day a nap végén, végül
sell off kiárusítás, hirtelen áresés
sellout kiárusítás
lowered the estimated csökkentette a becsléseket
worried about … aggódik valami miatt
trader kereskedő
buckle the seat belt beköti a bizotnsági övet, becsatolja a biztonsági övet
zone zóna, öv
safety zone biztonsági zóna
global market globális piac
keep afloat felszínen tartani
extradite kiad, kiadatás
mourn gyászol
mismatch illesztési eltérés, eltérés
hedge sövény
hedge ellentranzakció
detain őrizetbe vesz

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal