Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4801-4900

whereabouts holléte valakinek/valaminek
somehow valahogyan
vaccine oltóanyag
vaccination oltás
being not on the same page nincsenek ugyanazon az oldalon
missile rakétalövedék
bodyguard testőr
shot someone meglőni valakit
assassin bérgyilkos
hostage túsz
to take advantage of kihasználni valamit
architect építész
debt crisis adósságválság
crisis válság, krízis
crises válsárok, krízisek
bakelite bakelit
bailout (pénzügyi) mentőöv, tőkeinjeklció
give us your read of the numbers mondd el nekünk, hogyan értelmezed a számokat
oil prices olajárak
divided megosztott
politician politikus
catastrophe katasztrófa
scenes színfalak
off the shelf product polcról kapható termék
off-the-record jegyőkönyven kívül, magánbeszélgetés
testify tanúskodik, tanúvállomást tesz
unprecedented példátlan, példa nélküli
internal affairs belügy
bloodshed vérontás
hatred gyűlölet
national dialogue nemzeti párbeszéd
boycott bojkottál
legitimacy legitimitás
imperial birodalmi
civil war polgárháború
extrimist szélsőséges, szélsőséges álláspont híve
POW, prisoner of war hadifogoly
ball labda
ball golyó
ball bál
newspaper újság
logistical support logisztikai támogatás
logistical logisztikai
picture kép
photo fénykép
image imázs, arculat
retreat visszavonulás
civilian polgári
generalization általánosítás
available rendelkezésre áll, kapható, beszerezhető
ground föld, talaj
leg útszakasz
leg oszlop
before the evening sets in az este bekövetkezte előtt
finest moments legszebb pillanatok
vivid élénk, ragyogó, színes
captivity fogság
question mark kérdőjel
mess káosz, zűrzavad
tsunami cunami, óriáshullám
empire birodalom
troops csapatok
ciminal bűnöző
criminalist büntetőjogász
interrogation vallatás, kikérdezés
impression benyomás
powerful nagyhatalmú, erős
move out távozik
troubling aggasztó
intricate körülményes
personal information személyes információ
concession koncesszió, engedmény
foremost legfontosabb, legjobban az előtérben van
on top of that sőt, sőt mi több
seal fóka
seal pecsét, plomba, bélyegzú
sealing szigetelés, tömítés
rivet szegecs, szegecsel
ultrasonic ultrahang
sonotrode szonotróda
anvil üllő
Jew zsidó
Jewish zsidó (melléknév)
jig tokmány
tactile sensor tapintó érzékelő
gear fogaskerék, felszerelés
shift műszak
tact time taktusidő
manual manuális, kézi erővel működtetett, kézi
dummy próbababa, próba
half-moon félhold
principal contractor, principal fővállalkozó
prime contractor fővállalkozó
share részvény, részjegy
quorum határozatképes
time zone időzóna
vorder town határmenti város
trucker teherautóvezető (US)
flock nyáj
federal regulation szövetségi rendeletek

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal