Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

4901-5000

jobless munkanélküli
indefinitely határozatlan ideig
braces fogszabályozó
paycheck fizetési utalvány, fizetés
shutdown leállás, leállítás, ideiglenes lezárás
downgrading visszaminősítés
impasse holtpont 
rebuff durva visszautasítás
grave digger sírásó
presided over by elnökli
homeless hajléktalan, hontalan
out-of-work munkanélküli
unemployed munkanélküli
fleet  flotta
misery mizéria, szenvedés
beg könyörög
donation adomány
slick ügyes, sima
father of three három gyermek atyja
hike vándorlás, kóborlás
sweet édes
recepcionist recepciós
Golden State Kalifornia (USA)
murderer gyilkos
informant informátor
glory glória, dicsfény
book könyv
brochure brosúra
de facto de facto, ténylegesen, érdemben
leading officers vezető tisztségviselők
conflict of interest összeférhetetlenség
confidentiality titoktartás
killng gyilkolás, halálos
poka yoke hibaelkerülés
lean karcsú, sovány
league liga
spokesperson szóvívő
spoleswoman szóvívő (nő), szóvívőnő
no word of nincs hír arról, hogy
substantive lényegi
top story fő hír
spacewalk űrséta
statement állítás, nyilatkozat, kivonat
income statement eredménykimutatás
profit and loss statement eredménykimutatás
junior, Jr. ifjabb, ifj.
unsafe, it is not safe nem biztonságos
innocence ártatlanság
my life is ruined tönkrement az életem
invention találmány
mesh háló
stepsibling mostohatestvér
distributor disztribútor, forgalmazó
temperature hőmérséklet
allegedly állítólagosan
transport szállítás
transportation szállítás
car insurance géplocsi bíztosítás
touchscreen érintőképernyő
industry ipar
re-sign újból aláírja vele a szerződést, újból foglalkoztatja
resign felmond, lemond
warning figyelmeztetés
interesting érdekes
beast vadállat
tail farok
love child szerelemgyerek
visa vizum
offer ajánlat, ajánl
bid  ajánlat
proposal ajánlat
recommendation ajánlás
suggestion javaslat
price quotation árajánlat
tender pályázat
tender invitation pályázati felhívás
warrior harcos
banking banktevékenység
sky ég
sun nap
solar cell napelem
untrue valótlan
vibration rezgés, rázkódás
fear fél
spot  folt
spot  felismer
commission bizottság
bank part, földsánc
bank bank
emotion érzelem
cultural kulturális
narrow szűk, keskeny
in the wider sense tágabb értelemben
in the narrow sense szűkértelemben
attention figyelem
column oszlop
column rovat
bomb bomba
submit bead, benyújt
aircraft légi jármű

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal