Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

5201-5300

directions útbaigazítás, irányok
forensic törvényszéki, bírósági
double test kétszeres ellenőrzés
crime scehe bűntett helyszíne
judicial jogi, jogászi, bírósági, törvényszéki
hearing  meghallgatás
lay judge bíró segédje, népbírósági ülnök
Companies House cégbíróság (Angliában), Vállalatok Háza
plural marriage többnejűség
weird rejtelmes, természetfeletti
weirdest legfurább, legrejtelmesebb
walk out kisétál
cross examination keresztkérdésekkel történő kikérdezés
fire somebody kirúgni valakit pl. az állásából
diversity változatosság, sokszínűség
pole pólus
North Pole Északi-sark
South Pole Déli-sark
heading to somewhere valahová tartani
community közösség
folks hozzátartók, szülők
racism rasszizmus
complain reklamál, panaszkodik
slave town rabszolga város
burial ground temetkezési terület
excavate kiás
Olympic Games olimpiai játékok
forecast előrejelzés
weather forecast időjárás előrejelzés
desk pult, (iskola)pad, asztal
funeral temetés
orange narancs
triplicate háromszoros, három példányos
arrival érkezés
departure indulás (pl. reptéren)
dispatch feladás (pl. postára)
cult kultusz, vallásosság
tempting csábító
tent sátor
symphony szimfónia
potato burgonya
energy bill energia számla
next roung következő menet, következő kör
fordo véget vet (pl. életének)
failed megbukott
all sorts of mindenféle (valami)
chest mellkas
panicked bepánikolt
bill  számla
detective detektív
dragon sárkány
television televízió
best legjobb
fitting room próbaterem (ruhaboltban)
boring unalmas
dream vágyálom
local helyi
equal egyenlő
flute furulya, fuvola
flutist furulyázó, fuvolás
nursery ovóda
day-nursery  bölcsöde, ovóda
time is up az idő elfogyott
travel agent utazási ügynök
spinal cord gerincvelő
animal kingdom állatvilág
nifty csinos, okos
shifty ravasz, megbízhatatlan
burial mound sírhant
grave sír
wasting elpazarol, pazarló
motor racing autóversenyzés
pearl gyöngy
devastate lepusztít
devastated lepusztítptt
mainland kontinens+C6881
public school állami iskola
docile tanulékony, engedelmes
ailment gyengélkedés
tie döntetlen
tie kötél, kötelék
planet bolygó
gold medal aranyérem
more importantly ami még fontosabb
follower követző (vallási), hívő
destruction device romboló eszköz
take a stand állást foglal (valamivel kapcsolatosan)
nominate nevez, kinevez, megnevez
join us csatlakozz hozzánk
fast food gyorsétterem, gyors étel, gyors kaja
incidentally mellesleg, egyébként
coaching job edzői munka
earlier korábban, a korábbiakban
previously ezt megelőzően
locker room (szekrényes) öltöző
soccer futball, foci (európai)
insist ragaszkodik (valamhihez)
tactical taktikai
tactician taktikus, ügyesen manőverező
strategist stratéga

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal