Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

6201-6300

wave hullám
waveform hullámalak, hullámforma
dance táncol, táncolni
to have to upper hand nyerésre állni
inflation infláció
inflate felfúj
iconic ikonszerű, ikonértékű, példakép
starring sztárja legyen
to star sztárként lépjen fel
skyscraper felhőkarcoló
stunt merész mutatvány
vampire vámpír
advanced age előrehaladott korú
dryly szárazon
slayer gyilkos
throughout mindvégig, 
osteoporosis csontritkulás
offhanded fölényesen
offhand fölényes
although bár, noha
though bár, habár
golf golf, golfozik
immediate azonnali
in progress  folyamatban van
information információ
local helyi
matter ügy, dolog,
message üzenet
NHS Direct TB kék telefonszám
notice board hirdetőtábla
on duty 1
on fire ég
phonebook telefonkönyv
power cut áramszünet
provide ellát, biztosít
pupose xél
recorded rögzített, felvett
serious komoly, súlyos
sudden hirtelen
supply utánpótlás, ellátmány
surgery sebészet, rendelő
target reader megcélzott olvasó
the public lakosság, nagyközönség
treat kezel
useful hasznos
witness  tanú, tanuskodik
batton gumibot
bullet-proof golyóálló
citizenship állampolgárság
duty szolgálat, kötelesség, vám
firefighter tűzoltó
first aid elsősegély
helmet sisak
law and order rend és törvény
lollypop lady forgalomirányító rendőrnő
paramedic mentős
police force rendőrség
police officer rendőr
protect megvéd, véd
put out kitesz, elolt
shield igazoló jelvény
train vonat
uniform egyenruha
vest mellény
battery dead elem lemerült
break down lerobbanás
comic strip képregény
congratulations gratuláció
contract  szerződés
copy másolat, példány, másol
e-paper elektronikus irat
fall off leesik
flying car repül autó
frame keret
front row seat első sori ülőhely
get off leszáll
hold on tight szorosan tart
horoscope horoszkóp
limo limuzin
luckily szerencsésen
miss kihagy, lekési
not make it nem sikerül
pot edény
promise ígér, ígéret
reassurance megerősít, megnyugtat, bíztat
recharge újratölt
slow lassú
solar panel napelem
stuck in traffic dugóba ragad (forgalom)
videopphone screen videotelefon képernyő
worry aggódik, aggodalom
wristwatch phone csuklótelefon
anxious aggodó, nyugtalan
Aquarius vízöntő
argument érv, vitatkozás
Aries kos
calm down lecsillapodik, lenyugszik
Cancer rák
Capricorn bak
careful óvatos

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal