Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

7001-7100

elector választó
electorate választókörzet, választótestület
unworthy méltatlan
payment institution pénzforgalmi intézet
cash account pénzforgalmi számla
manned guarding élőerős őrzés
charity service szereteszolgálat
synagogue zsinagóga
plumbing section vizesblokk
hygroscopic nedvszívó
dressing wounds sebkötözés
probation próbaidő
lapel hajtóka (kabát)
tourist tax idegenforgalmi adó
semi orphan félárva
half-orphan félárva
credit evaluation hitelbírálat
kindergartner óvónő, óvodás, óvodáskorú gyermek
actuary aktuáris, biztosítási statisztikus
final degree abszolatórium
monster concert monstre koncert
embourgeoisement polgárosodás
prepayment előtörlesztés
expressed in numbers számszerűsített
year of production  évjárat
chassis number alvázszám
special needs education gyógypedagógia
marshman mocsárlakó, pákász
common law szokásjog
law tárgyi jog
right jog, alanyi jog
entitlement jogosultság
Anglo-Saxon angolszász
internship szakmai gyakorlat
cathhing-up country felzárkzó ország
legwork terepmunka
data fishing adathalászat
data mining adatbányászat
webshop webáruház
e-shop e-bolt
project előrevetít
wearing apparel ruhanemű
pricing árképzés
frequented frekventált, gyakran látogatott
cannibal kannibál, emberevő
lowness alacsonyság
interstitial interstitial (ugyanazon webhely két oldala közti navigálás között megjelenített hirdetés)
interstitial közbeeső, térközi
opt-in engedélyez, úgy dönt, hogy elfogadja a szolgáltatást
opt-out letilt, úgy dönt, hogy elutasítja a szolgáltatást
harass zaklat
proliferation  osztódás
instinctively ösztönösen
economics közgazdaságtan
florist virágkereskedő
anonymity névtelenség
impersonal személytelen
classified ads apróhirdetések
roommate szobatárs
mascot kabalafigura
proverb közmondás
search engine optimization (SEO) keresőgép optimalizálás
scanning szkennelés, pásztázás
subject term tárgyszó, tárgyszavas
synonym szinonima
abortion abortusz
superhighway szupersztráda
conjuncture konjuktúra
depression dekonjuktúra
expressible in numbers számszerűsíthető
implied hallgatólagos, vélelmezett
returned goods visszáru
doorman ajtónálló
janitor ajtónálló, házfelügyelő, pedellus
time demanding időigényes
costly költséges
publicly nyilvánosan
contructive criticism konstruktív kritika
pitfall csapda, kelepce
marketplace piactér, vásártér
Dutch auction árlejtés
reverse auction fordított árverés
returned goods remittenda (lapterjesztés)
tiresome fárasztó
CSR, corporate social responsibility a vállalat társadalmi felelősségvállalása
loft floor padlásfödém
moldy wall penészes fal
dowel dübel
to dowel dübelez
upwarping felpúposodás
szaniterek

sanitary equipment

parapet parapet, mellvéd
variable frequency pump frekvenciaváltós szivatttyú
lime plaster mészvakolat
baked clay brick égetett agyagtégla
attic manzárd
vapour proof foil párazásó fólia
arcade árkád
rockwool kőzetgyapot, ásványgyapot
mineral wool ásványgyapot

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal