Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

7301-7400

caution figyelmeztet
prime minister miniszterelnök
driver licence járművezetői engedély
death toll halálos áldozatok száma
mixed picture vegyes kép
militarization militarizálás,militarizálódás
potential threat potenciális fenyegetés
international community nemzetközi közösség
sanctions lifted megszüntetett szankciók
maintaining a car fenntartani egy kocsit
shunning elkerül
shaping our lives alakítják életünket
at the fingertip gomnyomásnyira
shootings lövöldözések
unlikely valószínűtlen
the clock starts az óra indul
lilfe expectancy  várható élettartam
expentancy várakozás
contribute hozzájárul
contribution hozzájárulás
marshal tábornagy, marsall
marshal sorba állít
ovulate petézik
sill one week to ge még egy hét van hátra
sunrise napfelkelte
sundown napnyugta
dawn  pirkadat
symbolic szimbolikus
financial center pénzügyi központ
Martian Mars-lakó
child bounty családi pótlék
bounty jutalom, ajándék
stock market tőzsde
banking sector bankszektor
borrowing kölcsönfelvétel
price inflation  árinfláció
temporary nature ideiglenes jellegű
price stability árstabilitás
price rise áremelkedés
commodity tömegáru, alapanyag
press conference sajtókonferencia
inject befecskendez, injekciót ad
confederation államszövetség
push through the Parliament átvisz a parlamenten, jóváhagyatja a parlamenttel
left wing baloldali, bal szárnyhoz tartozó
right wing jobboldali, jobb szárnyhoz tartozó
some extent bizonyos mértékig
human capital emberi tőke
to make a point  valamire felhívja a figyelmet, valamit állít
global economiy világgazdaság
tiger tigris
five-year plan ötéves terv
five-yearly ötévenként bekövetkező
pretty slow igencsak lassú, nagyon lassú
Olympic olimpiai
upperhand jobban áll
seriousness komolyság
world cup finals világkupa döntő
former champion korábbi bajnok
last couple of weeks az utóbbi néhány hétben
second day  második nap
looking good úgy tűnik, hogy jó helyzetben van
stormy weather viharos idő
shower zivatar
latter part of the week a hét fennmaradó részében
fashion week divathét
world news világhírek
wonderful wine csodálatos bor
skateboarder gördeszkás
visualization megjelenítés
start-up enterprise, start ups újdonsült cég, kezdő vállalat
make-up of a class az osztály összetétele
ambitious ambiciózus
tasteful ízletes, jóízű
more to come még folyatódik
reopen újból megnyit, újból megnyílik
bomb went off a bomba felrobbant
conflincting accounts ellentétes jelentések
condemn elítél
drive out kiűz
skilful, skillful tapasztalt, ügyes
movement mozgás, mozgalom
stable country stabil ország
UN Security Council ENSZ Biztonsági Tanácsa
African Union Afrikai Unió
roaming the street az utcán barangolnak
to hand over the power a hatalom átadása
presidential elections elnökválasztás
special election pótválasztás
puppet bábu,báb
poverty szegénység
urgency sürgősség
emergency sürgősség
contestant kihívó, versenytárs
popularity népszerűség
horn szarv, duda, kürt
conspiracy összeesküvés
fight back  ellenáll
politics politika
local issues  helyi ügyek

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal