Hungarian version
Félegyházi András
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács
     English version

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok


 

 

Hungarian version

 

+36-20-9355484
andras@felegyhazi.hu

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

7501-7600

chekered flag kockás zászló
unravel lefejtődik, felbomlik, kiderül
augmented bővített, kiegészített
memento figyelmeztető jel, emlékeztető
masterminding kitervelő
pernsioner nyugdíjas
agony agónia
desperate kétségbeejtő, reménytelen
needle
charge with megvádol, megbíz
insane elmebeteg
sane épelméjű, józan
trolling villandós horgászat
annoy bosszant, idegesít
offend megsért, megbánt
steadily kitartóan, tartósan
outcome eredmény
unlawful törvénytelen
one, on whom you can count akire számíthatsz
curriculum tanterv
offensive támadó, sértő
early education korán kezdett oktatás
jerk mitugrász alak
harassment zaklatás
belligerent hadviselő
censorship cenzúrázás, cenzúra
obnoxious kellemetlen, utálatos
cabin kabin, házikó
financial market pénzpiac
money market pénzpiac
tough phase nehéz fázis
labour market munkaerőpiac
take on new people új embereket foglalkoztat
easing of sanction könnyít a szankciókon
funky avas (vaj)
glacier gleccser, jégmező
deception becsapás, félrevezetés
self-regulation  önszabályozás
brand new teljesen új
GMT, Greenwich Mean Time greenwichi középidő
leech pióca
dispair kétségbeesés
restructuring of debt adósság átütemezése
hydrant tűzcsap
bearing fruit gyümölcsöt terem, sikeres
wit ész, intelligencia
compliment bók
backhanded writing balra dőlő kézírás
costly exercise drága móka, drága gyakorlat, drága tanulás
preschool iskola előtti, bölcsöde, óvoda
kindergarten óvoda
nursery school óvoda
sunshine napsütés, napfény
northward északi irányba, északi irányú
southward déli irányba, déli irányú
further northward északabbra
further southward délebbre
eastward keleti irányba, keleti irányú
westward nyugati irányba, nyugati irányú
further eastward keletebbre
further westward nyugatabbra
agent for service of process kézbesítési megbizott
process agent kézbesítési megbizott
registered agent kézbesítési megbizott
contract of an indefinite duration,CID határozatlan idejú szerződés
excise tax jövedéki adó
customs warehouse vámraktár
public customs warehouse közvámraktár
authorised consignee engedélyezett címzett (vámügy)
consigner feladó
consignee címzett, bizományos
authorised consigner engedélyezett feladó (vámügy)
blown deadline lefújt határidő
warfare hadviselés
naval warfare tengeri hadviselés
littoral tengerpart, tengermellék
technologically advanced technológiailag fejltett
shallow-water sekély víz, sekély vizi
destroyer romboló, tönkretevő
destroyer ship torpedóromboló hajó
frigate fregatt
federal judge szövetségi bíró
caldron üst, katlan
liaison kapcsolattartó
nationwide országos
national nemzeti, országos
statewide orszagos, az egész állam területét lefedő
vacuum vákuum, légüres tér
dole out something szűkmarkúan v. adagolva osztogat szét valami
opera opera
hardship nehézség, megpróbáltatás
farewell búcsú
lifetime of art életen át tartó művészet
creative process kreatív folyamat
creative works of art kreatív művészeti alkotások
fair vásár
show bemutató, show
tick kullancs
tick ketyeg
tolerate eltűr, tolerál 

Fordítás angolról magyarra, fordítás magyarról angolra, nagy tapasztalattal.