Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

7701-7800

massacre vérfürdő, mészárlás
mass appeal tetszk a tömegnek
economical gazdaságos
intriguing érdekes, lenyűgöző
windy szeles
windy conditions szeles körülmények
unfoudned alaptalan, megalapozatlan
escalating eszkalálódó
bribing  vesztegetés, megveszteget
parasite parazita, élősködő
resistance ellenállás
disaster scenario katasztrófa forgatókönyv
administer a drug gyógyszert beadni
properly szabályosan
spontaneous spontán
hatchling közelmúltban kikelt madárfióka
duckling kiskacsa
hungry éhes
thirsty szomjas
hunger éhség
thirst szomj, szmjúság
to sink elsüllyeszt
Moscow Moszkva
pragmatism pragmatizmus
globalization globalizáció
globalize globalizál
declaration deklaráció, nyllatkozat
sel-assessment taxation önadózás
self-assessment taxpayer önadózó
deadly halálos
ethnic cleansing etnikai tisztogatás
nosedive zuhanórepülés,szélsőséges hirtelen visszaesés
turning cooler hűvösebbre fordul/vált (időjárás)
refrigerant hűtőfolyadék
blacksmith kovács, patkolókovács
shoeing smith patkolókovács
game over a játéknak vége
maths puzzle matematikai kirakósjáték
unprecedented  példa nélküli, példátlan
flouted kigúnyolt
budgetary költségvetési
swear in felesküszik
pope pápa
property tax ingatlanadó
stamp duty bélyegilleték
percentage százalék
percent százalék
military camp katonai tábor
cannabis

kender, kannabisz

ftriumph győzelem, diadal
Vice President elnökhelyettes
Deputy President elnökhelyettes
vee-pee elnökhelyettes
handover átadás
strategic location stratégiai helyszín
unsolved problem megoldatlan probléma
Catholic Church katolikus egyház
shortly rövidesen
freeze aid segély befagyasztás
bereave megfoszt
bereaved family elhunyt családtagjai
bereft of all hope reményvesztetten
wellbeing jlólét
welfare jólét
adoption örökbefogadás
deeply concerned nagyon aggódik
safeguard megvéd
erosion erózió
golden opportunity kitűnő alkalom
resurrect feltámaszt, feltámad
resurrection feltámadás
polymath polihisztor
polyhistor polihisztor
outfox túljár az eszén
outsmart túljár az eszén
businessman üzletember
entrepreneur vállalkozó
firm cég
firm határozott
enterprise vállalkozás
hide nyúzott bőr, irha
traditional hagyományos
surveillance felügyelet,
campaigning kampányolás
primates főemlősök
wipe letöröl
wipte out kitöröl
landslide földcsuszamlás
improbable valószínűtlen
lethal halálos
unveil leleplez
colossal óriási, kolosszális
viper vipera
understandable megérthető
salami tactics szalámi taktika
impossibility lehetetlenség
victimisation elnyopmás, viktimizálás
unfairly tisztességtelenül
disciplinary fegyelmezési, fegyelmi
surplus workers felesleges munkások

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal