Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

9001-9100

relentless  könyörtelen, hajthatatlan
in-house házon belüli, szervezeten belüli, belső
comprehensible felfogható
problematic problémás
guideline szamárvezető
guideline irányelv
directive irányelv
policy politika
policy szabályzat
success factor sikertényező
simultaneous interpretation szinkrontolmácsolás
simultaneous egyidejú, szinkron
interpreter tolmács
translator fordító
red piros
yellow sárga
brown barna
blue kék
black fekete
in -ban, -ben
the a, az
and és
at -nál, -nél
or vagy, illetve
fulfil teljesít
within benn, belül
of -ból, -ből
order utasítás, megrendelés
to -hoz, hez, -höz
which melyik, amelyik
are "be" ige egyes szám második személy jelen idejű és többes szám jelen idejű alakja
also is, szintén
level szint
European európai
their övék
more több
field mező, terület
same ugyanaz
interested érdekelt
these ezek
those azok
qualified képesített, minősített
activities tevékenységek
use használat, használ
skills készségek
competences kompetenciák
services szolgáltatások
employees alkalmazottak, foglalkoztatottak
guidelines irányelvek, útmutatások
competitive versenyképes
potential potenciális
content tartalom
in general általánosságban
all mind
role szerep, szerepkör
they ők
about -ról, -ről (beszél valamiről), körülbelül
needs szükségletek, szüksége van rá
demand igény
offer kínálat
personal személyes
organizations szervezetek
respective vonatkozó
internet industry internet ipar
increasing növekvő
knowledge tudás
carry out végrehajt, kivitelez
internet-related internettel kapcsolatos
succeed követ, öröröl, sikerül
required szükséges, követelmény
for -nak, -nek
modules modulok
developing fejlődő
employers munkáltató, foglalkoztató
human resources emberi erőforrások, személyzeti részleg
vocational szakképzési
education oktatás
improving javító, javuló
addressed megcímzett, foglalkozott (valamilyen témával)
managers menedzserek, igazgatók
recruiting toborzó
internet-related-services internettel kapcsolatos szolgáltatások
get megszerez, megkap
will akarat, végrendelet
will "be" ige jövőideje
be lenni, létezni
bee méh, méhecske
by -nál, -nél
as mint
can tud
can konzerv
personnel személyzet
learning unit tanulási egység
learning outcome tanulási eredmény
suggested javasolt, ajánlott
tenderer ajánlattevő
bidder ajánlattevő
bid ajánlat
proposer ajánlattevő
public procurement közbeszerzés

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal