Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

11,601-11,700

hepatic cirrhosis májzsugorodás
prevalence uralkodó jellege, dominálása, elterjedtsége
endemic népbetegség, helyi járványbetegség, endémia
antiviral vírusölő,. víruselleni
morbidity megbetegedések szám
mortality halandóság, halálozási arányszám
legal consequence jogkövetkezmény
caslte vár, palota
respondent válaszadó, válaszoló
respondent alperes (házassági bontóperben)
family planning családtervezés
sexual health care nemi egészségügy
clinician klinikai orvos
uptake felfogás, felvállalás
job role munkaköre
job title beosztása
GP, General Practitioner általános orvos (háziorvos)
general hospital  áltaálnos kórház
teaching hospital oktató kórház
infectious disease fertőző betegség
infectious fertőző
hepatology hepatológia
hepatologist hepatológus
gastroenterologist gasztroenterológus
gynaecology gynaekológia, nőgyógyászat és szülészet
gynaecologist gynekológus, nőgyógyász
obstetrician szülész
sporadically szórványosan, hellyel-közzel
unsure bizonytalan, nem biztos
subgroup alcsoport
co-payment részleges fizetség (US, egészségügyi biztosítás esetén az önrész felett a beteg által fizetendő rész)
seldom ritkán
accross the country országszerte
nationwide országszerte
countrywide országszerte
very common nagyon általános
transmission of a disease betegség átadása
transmission átadás, átvitel, továbbítás
pretest előzetes teszt, előteszt
vaccinate beolt
border control határellenőrzés
receiving center fogadó központ
midwife szülésznő, bába
midwives szülésznők, bábák
maternity unit szülészeti egység
public health közegészségügy
voluntary önkéntes
medical asststant orvosi asszitens, egészségügyi asszisztens, szakasszitens
community nurse közösségi nővér
practice nurse praxis nővér
sometime egykor, valaha, valamikor
sometime president egykori elnök
sometime tomorrow valamikor holnap
breastfeeding szoptatás
lactation szoptatás, tejképződés
devliery of a baby szülés
labour pains vajúdás, szülési fájdalom
onward előre, tovább
onward referral továbbutalás
importance jelentőség
lifestyle életvitel
alcohol consumption alkoholfogyasztás
women nők
man férfi
men férfiak
antigen antigén, ellenanyagképző
secondary care másodlagos ellátás
first aid elsődleges ellátás, elsősegély
primary care alapellátás, elsődleges ellátás
family doctor háziorvos
prescribe elő0r, elrendel
restrictions korlátozások
limitation korlátozás
limitations korlátozások
diagnosing diagnosztizáló
IDU, injecting drug use, intravenous drug user intravénás kábítószer fogyasztó
forensic medical expert igazságügyi orvosszakértő
amphetamine, amfetamine. alpha-methylphenethylamine amfetamin
psychostimulant pszichostimuláns
stimulant serkentőszer, stimuláns, indíték
test-tube kémcső
semi-quantitative szemikvantitatív
food safety élelmiszerbiztonság
announcement of the result eredményközlés
spectroscopy spektroszkópia, színképelemzés
spectroscopic spektroszkópiai, színképelemzéses
optically optikailag
linearity linearitás
microlitre mikroliter
optical optikai, ténytani, látási
measurement bemérés, megmérés, mérés
scientific tudományos
average value átlagérték
mean value átlagérték
molecular weight molekuláris súly
heterogeneous heterogén
control sample ellenőrző minta
dust sample porminta
powder sample porminta
at the same time ugyanakkor

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal