Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

12,001-12,100

compensation money bánatpénz
forfeit bánatpénz
consumables kellékanyagok ???
insider bennfentes
notepad jegyzettömb
copyright and neighbouring rights szerzői és szomszédos jogojk
trade wind passzátszél
water down (regulation draft) felvizez (rendelet tervezetet)
under the spell of something valami bűvületében
cauldron bogrács
adverse circumstances mostoha körülmények
plough felszánt
sparsely populated ritkán lakott
migration of birds madarak vonulása
waterfowl vizimadár
Noniuis horse nóniuszi ló
last but not least utoljára, de nem utolsó sorban
sweep-pole well gémeskút
reed hut nádkunyhó
bullwhip karikás ostor
ornithology madártan
ornithologist madarász, ornitológus, madárkutató
fish-lake halastó
cranes darvak, darumadarak
wild-goose vadlúd
wild-geese vadludak
field duck túzok
bustard túzok
stone-curlew ugartyúk
hog disznó, sertés
wild boar vaddisznó
wild pig vaddisznó
forester erdész
bull bika
natural history természetrajz
outlaw betyár, zsivány
Nine-Holed Bridge kilenclyukú híd
inn csárda, vendégfogadó
domestic animal háziállat
kuvasz (a type of Hungarian dogs) kuvasz
wrangler csikós
bravado virtus
foolhardy vakmerő
native őshonos
coach driving fogathajtás
cross-country riding tereplovaglás
cartwright bognár
forger kovács
forger hamisító, hamis másolatokat készítő
avifauna madárvilág, egy adott terület madárvilága
admire gyönyörködik, csodál
fossil remains ősmaradvány
captivity fogság
critically endangere animals kihalófélben levő állatok
endogamy beltenyésztés, endogámia
inbreeding beltenyésztés
exogamy exogámia, törzsön kívül házasodás
game fence vadkerítés
harem hárem
auroch őstulok
ethology etológia (a biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó ága)
cobby zömök (ló)
stocky zömök (ember), mokány (ló)
robust erőteljes
pointy ears hegyes fülek
mane sörény
height at the withers marmagasság
withers mar
reproduction capable szaporodóképes
beget nemz
descendant utód
modernly modernül
mini-bar minibár
double bed franciaágy
French bed dekoratívabb franciaágy
Copper Age Rézkor
Chalcolithic Period Rézkor
Inner Mongolia Belső Mongólia
Dzungaria Dzsungária (észak-nyugat kínai régió)
black ceramics feketekerámia
air cargo légiáru
desalting sótalanítás
nitride nitrid
neutralization semlegesítés
hydrochloric acid sósav
acetone aceton
kaolin kaolin
spatula spatula, simítólapát
acidizing savasítás
quartz kvarc
hydrogen nitrate salétromsav
doze szundikál
dose adagol
dosing  adagoló
goggles védőszemüveg
filtration szűrés, filtráció, átszivárgás
radioscopy radiószkópia, röntgenológia
radiography rádiógráfia, röntgengráfia, rádiótávírás
collimation kollimáció, párhuzamosítás (fénysugáré)
dosimetric dozimetriai, adagolási, adagmeghatározási

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal