Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

12701-12800

organoleptic properties érzékszervi tulajdonságok
carbohydrate szénhidrát
utility patent használati minta (oltalom)
industrial patent ipari minta (oltalom)
tax evation adócsalás
loose earth porhanyós talaj
spirit level vízmérték
push rod berudazó (kábel berudazó rendszer)
expedient célratörő
hyperlink hiperhivatkozás
hyperlink hiperlink
embellish the past megszépíti a jövőt
infiltrate átitat, beszivárog
penetrate átitat, áthatol
militarism militarizmus
cult kultusz, szekta
heir presumptive feltételezett trónörökös
presumptive feltételezett, vélelmezett, valószínű
heir örökös (valakinek az örököse)
Austro-Hungary osztrák-magyar
tug of war kötélhúzás
declaration of war háború bejelentése. hadüzenet
proclamation of war háború bejelentése, hadüzenet
warr message hadüzenet
military operation hadművelet
Entente Powers antanthatalmak
hostility ellenségeskedés
ill-equipped army rosszul felszerelt hadsereg
subcontinent szubkontinens
navy haditengerészet
military navy haditengerészet
land army szárazföldi hadserege
land forces szárazföldi haderő
dissertation disszertáció, értekezés
eventful eseménydús, mozgalmas, eseményekben gazdag
isolationism izolacionizmus
isolationst policy izolacionlista politika
pro-peace békepárti
their truth igazuk
history of ideas eszmetörténet
large scale nagyarányú, nagyléptékű, nagymérvű
panphet pamflet, brosúra, vitairat, röplap
military policy katonapolitika
attaché attasé
military attaché katonai attasé
disguised burkolt, álcázott, leppezett
sympathizer szimpatizáns
pacifist pacifista
propagandistic propagandisztikus, propaganda jellegű
metaphor metafóra, hasonlat
emphasise hangsúlyoz, kidomborít
emphasize hangsúlyoz, kidomborít
immediate superior közvetlen felettes
battleship hadihajó
clashing of opinions vélemények ütköztetése
elbow room mozgástér
deservedly megérdemelten
preparedness készültség
readiness készenlét, készültség
thigh comb, felső comb (baromfi)
drumstick alsocomb (baromfi)
chicken leg csirkecomb
chicken foot csirkeláb
mobile mobil, mozgékony
homologation honosítás (tanúsítás)
type approval típus engedély
natinoal homologation honosítás
structure gauge űrszelvény, szerkesztési szelvény
leaflet (UIC) döntvény (UIC)
coherent egybefüggő
juridic jogi
juridical jogi
juridical person jogász
cab fülke, géoész fülke, vezető állás
contestant versenyző
Office of the Commissioner for Fundamental Rights Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
fibre stripper kábelcsupaszító
caterpillar tread hernyótalp
castle nut koronás anya
drainage plough vakondeke
pigging csőgörény
mutually agreed kölcsönösen egyeztetett
gland tömszelence
blow-in-socket beütős aljzat
copyright szerzői jog
copy protected írásvédett
readership olvasóközönség
box-seat páholyülés
read-out kiolvasás
read into beleolvas
psophometric  pszofometrikus
decimal digit tizedesjegy
logistician logisztikus
registered data  regisztrátum
mechatronics mechatronika
keyboard tasztatúra
screen printing szitanyomás
polyester poliészter
caution money kulcspénz
Ministry of Administration and Justice  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal