Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

13 301-13 400

napszak time of the day
bármely napszakban any time of the day
desktop munkaasztal
small letter kisbetű
large letter nagybetű
uppercase nagybetű
lowercase kisbetű
small caps small caps, kisméretű nagybetűk, kiskapitális betűk
petite caps petit kapitális betűk
caps nagybetűk, verzál betűk
all caps verzális, (nagybetűvel szedett szövegrész)
capsule kapszula, tok
system host rendszergazda, rendszer adminisztrátor
abusive gyalázkodó
BCC, Blind Carbon Copy rejtett másolat (email)
carbon copy indigós másolat, másodpéldány
succinct lényegre törő, tömör, velős
diaspore diaszpóra, (külföldre szétszórodott nemzetiség)
ékezetes betű  accentuated letter
impeachment felelősségre vonás, vád alá helyezés
amalgamation egyesülés (vállalat)
amalgam amalgám, foncsor, (higany ötvözet)
charter bérbe vétel
munitions of war hadianyag, muníció
chandler elllátmány kiskereskedő, szállító (hajófelszerelés, stb.)
warehouseman raktáros
lighter uszály, dereglye, kirakó-átrakó hajó
stevedore rakodómunkás (hajó)
stevedoring hajó berakodása, kirakodása
shipbroker hajózási ügynök
shipowner hajótulajdonos
wharfinger rakparttulajdonos
marine insurance hajóbiztosítás, hajókár-biztosítás
conducive elősegítő, hasznos
conducive to health egészséges, egészség szemopntjából hasznos
placard plakát, falragasz
in specie természetben
share warrant részvényutalvány (csak akkor állítható ki, ha a részvénytőke teljes mértékben be lett fizetve)
share certificate részvénybizonylat (akkor is kiállítható, ha a részvénytőke nincs teljes mértékben befizetve)
in abeyance függőben levő
proviso kikötés, feltétel, klauza
paramount elsődleges, legelső
lien (kézi) zálogjog, visszatartási jog
see érsekség, püspökség
see to gondoskodik, felügyel
graphene grafén
transferor átruházó
transferee engedményes, kedvezményezett
probate hagyatéki jóváhagyás
physical person természetes személy
fair value valós érték
in the name and on the behalf of nevében és javára
quittance mentesítés
transmission átöröklés, öröklés
conclusive evidence perdöntő bizonyíték
think it fit célszerűnek ítél
requisition  követelés, felszólítás, rekvirálás, idézés
requisitionist követelő, felszólító
Cap. (capitulus), "chapter" fejezet (angol törvényeknél)
racist rasszista
retrievability visszanyerhetőség
unambiguity egyértelműség
ununderstandable érthetetlen
unsound mind elmebeteg
lunacy elmebetegség, beszámíthatatlanság
curator bonis gyám
fair value berekesztett ülés, elnapolt ülés, elhalasztott ülés
fair value eleve kizár
appointer kinevező
intimation értesítés, közlés
corporation jogi személy
dominion dominíum, uralom
dominion register területi nyilvántartás
promissory note kötelezvény
bill of exchange váltó
annuity évjáradék
ipso facto ipso facto (a tényből következően, magától értetődően)
summon összehív (egy ülést)
hammock függőágy
radiogram rádiótávirat
contemporaneous egyidejű, kortársbeli
collaterally párhuzamosan
vehicle unit jármű egység, egységjármű
delicatessen delikátesz
sorority elsősorban szolciális célokra alapított egyetemi/főiskolai női diákegyesület
charge megterhel
alternate helyettes
alternate member póttag, helyettes tag
hover lebeg, körbe-körbe száll
hovercraft légpárnás hajó
fload lebeg, úszik
turritopsis nitrocula, immortal jellyfish halhatatlan hidraállat
hydra hidra, vizikígyó
pocket spring mattress zsákrugós matrac
alleviation enyhítés, csillapítás
bison bölény
mantis shrimp sáskarák
mantis sáska, imádkozó sáska
resilient material rugalmas, visszaugró anyag
coiled spring tekercsrugó

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal