Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

13 401-131500

applet applet
magnetic mágneses
bedstead ágyállvány, ágykeret
maturely éretten
mature individual érett egyén
mature loan lejárt kölcsön, esedékes kölcsön
matureness érettség, esedékesség
abnormality rendellenesség
maximal maximális
minimal minimális
maximum maximum, csúcsérték
minimum minimum, minimum érték
maximums, maxima maximumok, csúcsértékek
minimums, minima minimumok, minimum értékek
first class  elsőosztály, elsőosztályú
second class másodosztály, másodosztályú
immature éretlen
assignable kijelölhető, delegálható, engedményezhető
admissible elfogadható, felvehető (egyetemre, állásra)
smallest legkisebb
treetop a fa teteje
treetrunk a fa törzse
trunk törzs, bőrönd, csomagtartó (US)
bootable betölthető (program)
look here idenézz, idesüss
woven szőtt, szövött
e&oe, errors and mistakes accepted a dokumentumban szereplő hibákért és a dokumentum hiányosságaiért nem vállalunk felelősséget
testator örökhagyó
testatrix női örökhagyó
testatrices női örökhagyók
deceased néhai, elhunyt
inheritance örökség, hagyaték
devise végrendelkezés ingatlan vagyonrról
bequeath végrendekezés (személyes vagyonról)
abolish megsemmisít (határozatot)
complain sérelmez
condemn lemarasztal
Civil Procedure Polgári Perrendtartás (Pp.)
non-litigous procedure nem peres eljárás
asthma asztma
manic mániás
bipolar disorder bipoláris zavar
maniac depressoin mániás depresszió
congestive heart failure, CHF pangásos szívelégtelenség
high blood pressure magas vérnyomás
gout köszvény
arthritis arthritis, izületi gyulladás
rheumatoid arthritis (RA) reumatoid arthritis, reumás izületi gyulladás
rheumatoid reumatoid, reumás, reumaszerű
split personality, schizophrenia skizofrénia
ulcerative colitis colitis ulcerosa
adverse event nemkívánatos esemény
neurology ideggyógyászat
medical sales representative orvoslátogató
metabolic metabolikus, anyagcserével kapcsolatos
body weight testsúly
lipid lipid
hiperglycaemia, hiperglycemia hiperglikémia
glycemic glikémiás
glycemic index, GI glikémiás index
hiperlipidemic hiperlipidémiai
unanimity egyhangúság
anonymity névtelenség
anonymous névtelen, anonim
a priori knowledge előzetes tudás
hangman hóhér
pretense színlelés
messenger küldönc, futár
memorial emlékirat, emlékmű
lawful age nagykorúság
jurist jogász, joghallgató, jogtudós
preliminary hearing előzetes meghallgatás
offspring utód, ivadék
divorce házasságfelbontás
witness stand tanúk padja
witness box tanúk padja
high sea nyílt tenger (parttól távolabb, mint 3 mérföld)
heiress örökösnő
homeland anyaország
mother country anyaország
fatherland anyaország
motherland anyaország
bootlegger szeszcsempész (US)
booze szeszes ital, ivászat
burglar betörő
bilateral contract kétoldalú szerződés
subcontract alszerződés
subcontractor alvállalkozó
foundling lelenc gyermek
liberty szabadság
liberation felszabadítás, kiszabadítás
retail price kiskereskedelmi ár
wholesale price nagykereskedelmi ár
imposter, imposter szélhámos, imposztor
seasonal szezonális
middleman közvetítő, viszonteladó, ügynök
summons idézés
presiding judge a bíróság elnöke
bodily injury testi sérülés
misjudge félreismer, helytelenül ítél meg

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal