Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

13 701-13 800

monumental building műemlék épület
past múltbeli, éppen elmúlt
figurative figurális
figural figurális
fresco freskó
restore restaurál
frescoes freskók
water ski vizisí
water skiing vizisíelés
Rába Oxbow Lake Study Trail Holt-Rába tanösvény
oxbow holtág (folyóé)
oxbow lake holtági tó (folyóé)
archabbey főapátság
monastery kolostor, monostor, zárda
cloister kolostor, kerengő
clearing tisztás (erdőben)
sandpiper cankó (vörös lábú)
horse ranch lovasudvar
pleasure boat sétahajó
pleasure boat ride sétahajókázás
rococo rokokó
puppet show bábszínház
puppet theatre bábszínház
philharmonic orchestra filharmonikus zenekar
philhamonic filharmonikus, zenekedvelő
tulip tulipán
Capitol Hill (Győr) Káptalan domb (Győr)
legend felirat (pl. érmén)
decorative assembly díszközgyűlés
steam cabin gőzkabin
bubble bath pezsgőfürdő
rng tailed lemur gyűrűs farkú maki
python piton, óriáskígyó
boa constirctor óriáskígyó
marmoset selyemmajom
caiman kajmán
leafcutter ant levélvágó hangya
ant hangya
terracotta terrakotta
chamotte samott
atelier műterem, stúdió
pastime időtöltés, szórakozás
stroll rövid, kényelmes séta
take a stroll sétál egyet
gazette hivatalos közlöny
teller bankpénztáros
private event  zártkörű rendezvény
podium pódium
South Slavic délszláv
South Slavs délszlávok
Slav szláv
key sample támpéldány
capacity to contract ügyleti képesség
authorised signatory cégjegyzési jogosultsággal rendelkező személy
teeing ground elütőhely (golf)
driving range gyakorló pálya (golf)
cost center költséghely
cohabitation együttélés, életközösség
marital cohabitation házassági életközösség
Family Act (Hungary) Családjogi törvény (Csjt)
embossing dombornyomás
golf ability license golf pályaalkalmassági vizsga
Feet of the Alps Alpokalja
rimland peremvidék
Transdanubian Mountains Dunántúli Középhegység
still water állóvíz
still water szénsavmentes víz
lignite lignit, barnaszén
biodiversity biodiverzitás
expressway gyorsforgalmi út
navigable hajózható
volume (area) térmérték
glazing üvegezés
glassing üvegdarabbal történő támadás
room with running water vizes helyiség
streetfront utcafronti
gutter overhang függő ereszcsatorna
property vagyontárgy
scarcity szűkösség
purchasing power vásárlóerő
sociology szociológia
sociological  szociológiai
perdurable maradandó, nagyon tartós
lasting tartós, maradandó
permanent tartós, állandó
lawfulness törvényszerűség
according to the internal rules of something belső törvényszerűség
internal regularity belső törvényszerűség
regularity szabályosság, trendszeresség, gyakoriság
accounting könyvvitel
accountancy könyvvitel
specific price fajlagos ár
specific fajlagos, konkrét
decider döntéshozó
decision maker döntéshozó
timeline idősor
haircut hajvágás
haircut fedezetként biztosított eszköz piaci értékéből kockázat miatt levont százalékban kifejezett érték
hair shaping hajformázás
haircutter hajvágó

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal