Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

14101-14200

kerosene petróleum
diphenyl  difenil
sleepy álmos
drowsy álmos
peep-bo kukucs
keck öklendezés
soother cumi
saliva nyál
lick off lenyal
muscle tone izomtónus
muscular system izomrendszer
athetotic atetotikus
dystonia disztónia
tactile tapintási
desert dezertál
large movement nagymozgás
face presentation (birth) arctartás (szülés)
sensorimotor szenzomotoros
somatology testtan, szomatológia
somatologic szomatikus
hypacusis hallássérülés
PVL, Periventricular Leukomalacia periventikuláris leukomalacia
periventicular periventikuláris
misstatement hibás állítás
lip  ajak
lick nyal, nyalás
lip sync ajakszinkron
financial investment pénzügyi befektetés
additional capital contribution pótbefizetés (könyvelés)
dolphin delfin
liquidated damages  szerződési kötbér
carriage szállítás
emanate ered (pl. költség)
at its sole cost  saját költségére
at its own cost saját költségére
workmanship megmunkálás minősége
payee kledvezményezett, rendelvényes
measurement technology méréstechnika
torsion csavarodás
ESOP, employee stock ownership program MRP, munkavállalói részvénytulajdonosi program
opinion former véleményformálók
measurability mérhetőség
benzene benzol
carbon tetrachloride széntetraklorid
hexavalent hatvegyértékű
drawback vámvisszatérítés
untimely időszerűtlen
countervailing duty kiegyenlítő vám
debarment kizárás
state department (US) külügyminisztérium
indenture tanoncként szerződtet
divulge kifecseg, közzétesz
indelible törölhetetlen
security breach biztonsági előírások megszegése
verbal agreement, oral agreement szóbeli megállapodás
instrument okirat
acquiescing beleegyező, alkalmazkodó
geological  földtani
twiggy vékony, gallyas, ágszerű
day old gosling  naposlúd
emery csiszoló
white-fronted goose lilik
long-legged buzzard pusztai ölyv
dipper vízirigóféle
grey heron szürke gém
spoonbill kanalasgém
cormorant kormorán, kárókatonaféle
geese ludak
longshank gázlómadár
seagull sirály
illicit jogellenes, meg nem engedett
trash container kuka, szemetes kosár
red-footed falcon kék vércse
falcon sólyom
roller (madár) szalakóta (madár)
lesser grey shrike kis őrgébics
shirke gébics
ostrich strucc
predator birds ragadozó madarak
scavenger  dögevő
imperial eagle parlagi sas
gyrfalcon kerecsensólyom
long-wooled sheep rackajuh
osprey rétisas
hen harrier kékes rétihéja
rough-legged hawk gatyás ölyv
long-eared owl erdei fülesbagoly
black-tailed godwit nagy goda
curlew póling
ruff pajzsoscankó
stilt partfutó
bean goose vetési lúd
great white fronted goose nagy lilik
greyleg goose nyári lúd
bird migration madárvonulás
collared prantincole székicsér
bustard túzok
great bustard nagy túzok
grove erdőcske, liget
prey zsákmány

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal