Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

14601-14700

Baume hydrometer scale Baumé-fok
bauxite bauxit
witherite bárium-karbonát
barium sulfate bárium-szulfát
basic dye bázikus színezék
bentonite bentonit
benzene benzol
Bewoid size Bewoid-enyv
beta-cellulose béta-cellulóz
bicarbonate bikarbonát
biocide biocid anyag
bisulphite biszulfit
bitumen bitumen
blanc fixe blanc fix
alkenyl succinic anhydride borostyánkősav-anhidrid
borax bórax
cellobiose cellobióz
cellophane cellofán
cellulase celluláz
cellulose cellulóz
cellulose acetate cellulóz-acetát
cellulose acetate butyrate cellulóz-acetát-butirát
cellulose ester cellulózészter
cellulose ether cellulózéter
cellulose hydrate cellulóz-hidrát
cellulose nitrate cellulóz-nitrát
cellulose propionate cellulóz-propionát
cellulose xanthate cellulóz-xantogenát
zinc white cinkfehér
zinc oxide cinkoxid
zink sulfide cink-szulfid
vat dyestuff csávaszínezék
tanning agent cserzőanyag
dehydroxylated kaolin dehidratált kaolin
delaminated clay delaminált kaolin
dextrin dextrin
dialdehyde starch dialdehid-keményítő
diazo dye diazoszínezék
direct dye direkt színezék
dispersant diszpergálószer
dispersion diszperzió
disperse coating diszperziós bevonóanyag
disperse binder diszperziós kötőanyag
disperse adhesive diszperziós ragasztó
disperse dye diszperz színezék
dithionite ditionit
dolomite limestone dolomit mészkő
acetic acid ecetsav
acetic anhydride ecetsavanhidrid
emulsifier emulgeálószer
emulsion emulzió
enzyme enzim
size, glue enyv
Erfurt size Erfurti gyanta
fortified rosin erősített gyantaenyv
ethyl alcohol etil-alkohol
ethyl cellulose etil-cellulóz
extractive extraktanyag
burnt lime égetett mész
yeast élesztő
bleach chemical, bleaching agent fehérítőszer
white pigments fehér pigment
antistatic agent feltöltődésgátló adalék
surfactant, surface active agent felületaktív anyag
phenol fenol
phenolic resin fenolgyanta
phenols fenolvegyület
rosin fenyőgyanta
colour, dye festék
metallic resinate fém-rezinát
glossing agent fényezőszer
filming amines filmképző
flavonoids flavon
flocculant flokkulálószer
fluorescence fluoreszencia
fluorescent brightening agent fluoreszkáló fehérítőszer
fluorescent dye fluoreszkáló színezék
fluorochemicals fluoro-vegyület
liquifier folyékonyító szer
formaldehyde formaldehid
fungicide fungicid
furan furán
furfural furfurol
galactan galaktán
galactomannon galaktomannán
galactose galaktóz
gamma-cellulose gamma-cellulóz
gypsum gipsz
glycerine glicerin
glycoside glikozid
glycosidic hydroxyl glikozidos hidroxil-csoport
glycosidic bond, glycoside linkage glikozidos kötés
glucan glükán
glucomannan glükomannán
glucose glükóz
glycoside glükozid
glucuronic acid glükuronsav
fungicide gombaölőszer
resin gyanta
rosin dispersion gyantadiszperzió

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal