Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

15501-15600

plat plan kataszteri térkép
non-destructive roncsolásmentes
overpressure túlnyomás
orthographic függőleges vetület
umbilical cord köldökzsinór
navel köldök
reciprocating engine dugattyús motor
coalesce  egybeolvad, fúzionál, szövetkezik
deaeration légtelenítés
bathymetric batimetrikus, mélytengeri
sentient érző, érzékeny
exemplar példány
spatulate elglettel
hanging gutter függő ereszcsatorna
fibreboard rostlemez
molting vedlés
salmonellosis szalmonella fertőzés
humoral testnedvre vonatkozó, humorális
perpetuity életjáradék
asterix csillag (dokumentumban lábjegyzetet jelölhet)
stylistic stiláris
hurling herself off the roof leveti magát a tetőről
lyrist lantos
lute-player lantos
fingertip ujjhegy, ujjbegy
dead man halál fia
nihilist  nihilista
parchment pergamen
indemnification felmentvény
commutator átkapcsoló, kommuntátor
shaft head (elevator) aknafej (lift)
elevator surfing lift szörfözés (lift tetején történő utazás)
sump (víz)gyűjtó teknő
elevator pit süllyeszték
speed limiter (governor) sebességhatároló
triple pole switch háromsarkú kapcsoló
fonic hang, hangbeli, fónikus
common netural and grounding network nullával egyesített földelő hálózat (NEFH)
equipotential grid egyenpotenciál hálózat, EPH
pervade áthat
innovativity innovativitás
egalitarianism egyenlősdi
assertiveness rámenősség, magabiztosság, asszertivizmus
monograph tanullmány, monográfia
beta béta
espoused vallott, magáévá tett ügy, osztott
initiativeness  kezdeményezőkészség
selfless önzetlen
misgiving gyanakvó, kételkedő
mistrustful bizalmatlan
calculating számító, ravasz
monochronic monokrónikus, egyszerre egy dolgot tevő
polychronic polikrónikus, egyszerre több dolgot tevő
hedonist hedonista, élvezeteket hajhászó
helpfulness segítőkészség
priority elsődlegesség
takt time ütemidő
theme park témapark
ball boy labdaszedő fiú
nodular-graphite cast-iron gömbgrafitos öntöttvas (göv)
High-density polyethylene (HDPE) nagy sűrűsűgű polietilén, kemény polietilén (KPE)
ridgeway gerincút
backbone road gerincút
PLU, Price Look-up Code Árazonosító kód
antidote ellenszer
flammability gyúlékonyság, lobbanékonyság, tűzveszélyesség
guniea pig tengerimalac, kisérleti alany
sensitizing érzékenységet kiváltó
carcinogenicity rákkeltő hatás
teratogenicity teratogén hatás, teratogenicitás
invertebrate gerinctelen
road metal kőzúzalék
crushed stone kőzúzalék
tranpling grid taposórács
tamping bar tömörítő rúd
tracksuit tréningruha
keyway ékhorony
TBA, to be announced bejelentendő
TBA, to be agreed egyeztetendő
vortex  örvény, örvénylés
cogeneration  (energy production) kapcsolt energiatermelés
front-end loader homlokrakodó
exacting nagy igényű
penstock zsilip
declaration under oath eskü alatt tett nyilatkozat
wrecking hammer bontókalapács
caterpillar tread lánctalp
vulldozer bulldózer
dump truck billencs
all wheel drive összkerékmeghajtás
paroxismal rohamokban fellépő
angor szorongás
anguish aggodalom
cardialgia szívtáji fájdalom
lability labilitás, ingatagság
WC, water closet WC
WC, water column vízoszlop
failsafe (fail-safe, failure-safe) hibabiztos
vacillation  vacillálás, habozás
backpressure ellennyomás

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal