Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

5901-6000

move mozog, mozdul
priest pap
ride vezet, lovagol
scared rémült
scary rémisztő
sky diving zuhanás csukott ejtőernyővel
stunt plane műrepülőgép
take up  felvállal, elkezd (valamit)
wrestling bírkózás
wrestle bírkózik
wrestler birkózó
all of a sudden telkjesen váratlanul
angrily dühösen, mérgesen
blow fúj (valamit)
carefully óvatosan
cover fedél, befed, betakar
dark sötét
dry száraz
exceited izgatott
fall through átesik, keresztül esik
frozen fagyott, fagyasztot
happily boldogan
hide elbújik
in terror terrorizálva, megrettenve
loudly hangosan
match összeköt, összekapcsol, gyufa, párosít
middle középső, valaminek a közepe
proudly büszkén
pull somebody to safety biztonságba helyez, húz
put on felvesz
quickly gyorsan
reply válaszol
roaring üvöltő
save megment, elment, lement
sip kortyol
slowly lassan
soak elázik
softly gyengéden, lágyan, finoman
warm meleg
wet nedves
advertise hirdet, reklámoz
advice tanács
warming felmelegedés
coastguard parti őr
contact kapcsolatba lép, felveszi a kapcsolatot
crime bűnügy
department részleg, főosztály
dial tárcsáz
helpful segítőkész
help line segélyhívó vonal
household háztartás
HQ, headqaurters központ, székhely, parancsnokság
appeal könyörög
miniseries minisorozat
invaluable értékes, felbecsülhetetlen értékű
complicated bonyolult
complex összetett, bonyolult
replace kicserél, lecserél
put in a word for someone szólni valaki érdekében
congratulation gratuláció
stroke gutaütés
cardiac infarction szívinfarktus
indeed tényleg, valójában
hardest part legnehezebb rész
morphine morfin, morfium
knife kés
fork villa
forklift villás emelőtargonca
faulty hibás
compromise kompromisszum, megegyezés
blind vak, világtalan
string húr, madzag
choir kórus
embrace átölel, átfog
eyebrow szemöldök
substitute helyettes
third year in a row egymást követő három évben
penalty büntető, büntetés
persistent kitartó, állhatatos
everyday life  mindennapi élet
tree fa
leadership vezetőség, vezetés
well-wishes jókívánságok
well-wisher jót kívánó személy
gown köntös, köpeny
royal family királyi család
royalty királyság
royalty szerzői jogdíj
reverend tiszteletes, pap
royal title királyi cím
honeymoon mézeshetek
behind closed doors zárt ajtók mögött
senate szenátus
senator szenátor
midday dél
midnight éfjél
irresponsible felelőtlen
rational ésszerű
congressional committee kongresszusi bizottság
deal ügylet, üzlet, megállapodás

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal