Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

6901-7000

inhalation belélegzés, inhalálás
exposure expozíció
exposure kockázat
scenario  forgatókönyv, (elképzelt) eseménysor
subscenario alforgatókönyv
dissociate bomlik, felbomlik
cryolite kriolit
inland belső szárazföldi
bending off press élhajlító gép
hayage szénázs
screw pump csigaszivattyú
designation megbízás, kinevezés
twofold character kettős jelleg
annotation annotáció
lipolysis lipolízis
fine chemicals finomított, kis mennyiségben forgalmazott vegyszerek
heavy chemicals finamítatlan, nagy mennyiségben forgalmazott vegyszerek
tanning agent cserző szer
effluent kifolyó szennyvíz
sulphuric acid kénsav
underground garage mélygarázs
waste water ipari szennyvíz
petroleum kőolaj
alloy  ötvözet
base metal alapfém
basic metal alapfém
batch process batch folyamat
batch process kötegelt folyamat
batch process adag alapú folyamat, adagolt folyamat
filling line töltősor
dedicated dedikált
weighing mérlegelés
weighing súlymérés, mázsálás
release kibocsátás (a környezetbe), kieresztés
electronic auction elektronikus aukció
gypsum plasterboard gipszkarton
sporadic szórványos
electrolyte elektrolit
comminute porrá zúz
firearms licence fegyverviselési engedély
worrisome aggasztó
leaked out news kiszivárogtatott hírek
floor plan alaprajz
vitrified clay  kőagyag
szintkóta level code
fibreboard forgácslap
powder coating szinterezés, porfestés
trip coil kioldó tekercs
non governmental organisation civil szervezet, nem kormányzati szervezet
headway time követési időköz (vasút)
sightseeing tower kilátó
health promotion egészségmegőrzés
district heating távfűtés
village tourism falusi turizmus
piarist piarista
street orderly utcatakarító
wholesale market nagybani piac
prominently public benefit (company) kiemelten közhasznú (vállalat)
unsecured claim fedezetlen követelés
public law közjogi
neurosurgery idegsebészet
kurgan sírhalom, kurhalom
heyduck hajdú
varicose vein visszér
scrubbing for surgery műtéthez bemosakodás
Solomon Salamon
regulation határozmány
aggrieved party sértett fél
obsolescence avulás
obsolescence based avulás alapú, avultatási
regress kárpótlás, hátrálás, hanyatlás
effective date hatálybalépés dátuma
mileage futásteljesítmény
de-icer jégoldó
windscreen washer fluid ablakmosó folyadék (jármű)
New Year's Eve Szíilveszter
Extra New Year's Eve Pótszilveszter
Whitsun Pünkösd
surcharge pótdíj
syndicate agreement szindikátusi szerződés
return visszaszármaztat
consolidated structure (of a contract) egységesített szerkezett (szerződésé)
signatory party aláíró fél
civil contract polgárjogi szerződés
joint marital assets házastársi közös vagyon
control agreement uralmi szerződés
budget appropriation költségvetési előirányzat
porter portás
socialize társadalmasít
trasncript átirat, másolat
sparkling wine pezsgőbor (nem pezsgő)
perpetrator (bűn)elkövető, csínytevő
offer to somebody's attention valaki figyelmébe ajánlani
griffin griffmadár
skating rink korcsolyapálya
orangery pálmaház
advisory board kuratórium
Board of Trustees kuratórium
natural person természetes személy
legal person jogi személy

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal