Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

7201-7300

potassium sulphate káliumszulfát
potassium sorbate káliumszorbát
wetting agent nedvesítőszer
invertase invertáz
aroma aroma
bitter almond keserűmandula
blueberry áfonya
consumability fogyaszthatóság
blanch blanchírozás, előfőzés, leforráz
hazelnut kernel mogyoróbél
milk chocolate tejcsokoládé
fatty milk powder zsíros tejpor
pulping pépesítés
wafer ostya
husked hántolt
whey tejsavó
barley árpa
malt maláta
baking soda szódabikarbóna
sodium bicarbonate szódabikarbóna
rustic rusztikus
spinning honey mézpergetés
Turkish hazelnut törökmogyoró
corylus coruma törökmogyoró
sorbic acid szorbinsav
TEU, twenty-foot equivalent unit 19-43 köbméter
FEU, forty-foot equivalent unit 2 TEU
LCL, Less-than-Container-Load konténernél kevesebb teher
reefer hűtőkocsi, hűtőhajó
one-off egyszeri
Americas amerikai superkontinens, amerikai kontinensek,
showcase kirakat, bemutat
plagiarism plágium
verbatim szó szerinti
transpose átvesz, áttesz, transzponál
scrubber gáztisztító készülék
environmental footprint ökológiai lábnyom
endorse támogatás, jóváhagyás
hype felfutás, gyors növekedés
renewable megújuló, megújitható
sawmill fűrésztelep
forest thinning erdőritkitás
mill üzem, gyár, malom
co-generation of energy kapcsolt energiatermelés
PIAP, Pulbic Internet Access Point nyilvános interhethozzáférési pont
countervailing duty kiegyenlítő vám
playhouse játszóház
stark contrast erős kontraszt
coalesce egyesül, vegyül
coalition koalíció
presidential nominee elnökjelölt
predation rablás, fosztogatás
spending cuts kiadások lefaragása
Supreme Court legfelsőbb bíróság
evidently nyilvánvalóan
tad kisgyermek (elsősorban fiú), kismértékben
combative  harcos, harcias
combative speech harcias beszéd
cite idéz, hivatkozik
quote idéz, idézet
share your thoughts ossza meg gondolatait
broad-based prosperity széleskörű proskeritás
flatly reject határozottan elutasít
invoke felidéz
premature idő előtti, korai
attempt próbálkozás
bilingualism kétnyelvűség
blessing áldás
monolingual egynyelvű
biilingual kétnyelvű
trial próbálkozás
litigation per, pereskedés
bilinbuals kétnyelvű személyek
willfully szándékosan
verbal tussle szópárbaj
inadequate nem megfelelő
inappropriate nem megfelelő
unsuitable nem megfelelő
monolinguals egynyelvű személyek
to hold the information in mind az információt észben tartani
jeopardize kockáztat
truck bomb teherautó bomba
score húsz
scores sokan
warship hadihajó
suspected gyanúsított
checkpoint ellenőrzési pont
extremist szélsőséges
islamist iszlámhívó, mohamedán
wounded sebesült, sérült
suicide attack öngyilkos támadás
accross the world világszerte
al-Qaeda Al-Káida
defuse hatástalanít
peacekeeper békefenntartó
military group katonai csoport
man shot himself 'over debt' adósság miatt' lelőtte magát
casualty áldozat, sérült, katasztrófa
improvised explosive device improvizált robbanóeszköz
with caution óvatosan

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal